Welcome to Yakyubaka.com

NPB: Mazda All-Star Game 2009, Final Vote Tally

by on Jun.29, 2009 @ 10:29 am, under NPB

2,552,303 ballots were cast (Internet: 193,417; Mobile phone: 461,966; Paper ballots: 1,896,620).

Yu Darvish led all starting pitchers with 270,699 votes. Kan Ohtake was the top vote-getter for starting pitchers in the Central League with 255,789 votes. Atsunori Inaba led all players with 498,353 votes. Kenta Kurihara paced all CL players with 441,840 votes.

Final Fan Votes

Code:
Central League

Starting Pitchers
Kan Ohtake      HIR 255,789 (1)
Kenta Maeda      HIR 155,001 (3)
Shohei Tateyama    YAK 133,887 (6)
Daisuke Miura     YOK 107,361 (2)
Shun Tono       YOM 107,039 (5)
Yoshinori       YAK 100,866 (4)
Tetsuya Utsumi    YOM 98,421 (7)
Tsuyoshi Shimoyanagi HAN 62,630 (8)
Kazuki Yoshimi    CHU 54,148 (9)
Kenta Asakura     CHU 40,614 (-)

Middle Relievers
Tetsuya Yamaguchi   YOM 300,389 (1)
Ryota Igarashi    YAK 245,589 (2)
Ryuji Yokoyama    HIR 201,236 (3)
Shun Yamaguchi    YOK 110,604 (4)
Hirotaka Egusa    HAN 83,796 (5)

Closers
Chang-Yong Lim    YAK 299,835 (2)
Katsuhiro Nagakawa  HIR 261,659 (3)
Kyuji Fujikawa    HAN 204,083 (1)
Marc Kroon      YOM 158,594 (5)
Hitoki Iwase     CHU 128,740 (4)

Catchers
Yoshiyuki Ishihara  HIR 358,290 (2)
Shinnosuke Abe    YOM 335,891 (1)
Ryoji Aikawa     YAK 184,020 (4)
Motonobu Tanishige  CHU 124,328 (3)
Toshihiro Noguchi   YOK 61,842 (5)

First Basemen
Kenta Kurihara    HIR 441,840 (1)
Seung-Yeop Lee    YOM 201,791 (3)
Tony Blanco      CHU 195,002 (2)
Jamie D'Antona    YAK 137,887 (-)
Kentaro Sekimoto   HAN 76,999 (4)

Second Basemen
Akihiro Higashide   HIR 362,055 (1)
Masahiro Araki    CHU 199,163 (2)
Takuya Kimura     YOM 173,054 (3)
Hiroyasu Tanaka    YAK 167,315 (-)
Keiichi Hirano    HAN 84,619 (4)

Third Basemen
Michihiro Ogasawara  YOM 311,713 (2)
Shuichi Murata    YOK 254,472 (1)
Shinya Miyamoto    YAK 189,780 (4)
Takahiro Arai     HAN 110,458 (3)
Scott Seabol     HIR 102,374 (-)

Shortstops
Hayato Sakamoto    YOM 321,030 (1)
Hirokazu Ibata    CHU 267,902 (2)
Keizo Kawashima    YAK 196,142 (3)
Eishin Soyogi     HIR 195,994 (4)
Takashi Toritani   HAN 109,174 (5)

Outfielders
Norichika Aoki    YAK 411,602 (1)
Masato Akamatsu    HIR 298,003 (4)
Seiichi Uchikawa   YOK 262,890 (2)
Tomoaki Kanemoto   HAN 256,721 (3)
Alex Ramirez     YOM 242,633 (5)
Yoshiyuki Kamei    YOM 238,161 (6)
Kazuki Fukuchi    YAK 182,777 (-)
Shigenobu Shima    HIR 149,831 (10)
Norihiro Akahoshi   HAN 133,590 (7)
Kazuhiro Wada     CHU 128,935 (9)
Code:
Pacific League

Starting Pitchers
Yu Darvish      HAM 270,699 (1)
Masahiro Tanaka    RAK 209,066 (2)
Toshiya Sugiuchi   SOF 185,214 (3)
Takayuki Kishi    SEI 105,186 (4)
Yuki Karakawa     LOT 83,028 (5)
Hideaki Wakui     SEI 81,429 (6)
Hisashi Iwakuma    RAK 70,567 (7)
Shunsuke Watanabe   LOT 31,653 (9)
Masaru Takeda     HAM 26,018 (8)
Kazuki Kondo     ORI 23,023 (10)

Middle Relievers
Tadashi Settsu    SOF 325,237 (1)
Yoshinori Tateyama  HAM 226,556 (2)
Kanehisa Arime    RAK 132,656 (3)
Koji Ohnuma      SEI 110,172 (4)
Yoshihiro Ito     LOT 106,622 (5)

Closers
Hisashi Takeda    HAM 314,918 (1)
Takahiro Mahara    SOF 309,847 (2)
Tadahiro Ogino    LOT 111,670 (3)
Alex Graman      SEI 78,649 (4)
Daisuke Kato     ORI 75,523 (5)

Catchers
Tomoya Satozaki    LOT 266,833 (2)
Shinya Tsuruoka    HAM 252,926 (1)
Takeshi Hidaka    ORI 218,060 (3)
Toru Hosokawa     SEI 122,872 (4)
Akihito Fujii     RAK 65,670 (5)

First Basemen
Hiroki Kokubo     SOF 249,668 (2)
Shinji Takahashi   HAM 220,789 (1)
Kazuya Fukuura    LOT 138,998 (3)
Alex Cabrera     ORI 94,207 (5)
Yoshihito Ishii    SEI 88,343 (4)

Second Basemen
Tadahito Iguchi    LOT 251,583 (2)
Yasuyuki Kataoka   SEI 235,603 (3)
Yuichi Honda     SOF 219,871 (4)
Kensuke Tanaka    HAM 213,573 (1)
Yosuke Takasu     RAK 56,579 (5)

Third Basemen
Takeya Nakamura    SEI 325,204 (1)
Eiichi Koyano     HAM 301,348 (2)
Toshiaki Imae     LOT 134,893 (3)
Norihiro Nakamura   RAK 120,678 (4)
Nobuhiro Matsuda   SOF 113,355 (-)

Shortstops
Munenori Kawasaki   SOF 309,357 (3)
Hiroyuki Nakajima   SEI 267,976 (2)
Makoto Kaneko     HAM 222,773 (1)
Tsuyoshi Nishioka   LOT 142,995 (4)
Keiji Ohbiki     ORI 73,470 (5)

Outfielders
Atsunori Inaba    HAM 498,353 (1)
Naoyuki Ohmura    ORI 289,210 (2)
Daisuke Kusano    RAK 264,818 (3)
Hichori Morimoto   HAM 249,900 (4)
Yuya Hasegawa     SOF 234,465 (5)
Takumi Kuriyama    SEI 178,982 (6)
Hitoshi Tamura    SOF 171,457 (10)
G.G. Sato       SEI 156,955 (9)
Saburo        LOT 155,021 (7)
Terrmel Sledge    HAM 137,307 (8)

Designated Hitters
Tomohiro Nioka    HAM 256,478 (1)
Nobuhiko Matsunaka  SOF 234,046 (2)
Takeshi Yamasaki   RAK 155,464 (3)
Benny Agbayani    LOT 87,935 (4)
Takayuki Shimizu   SEI 76,469 (5)

Final Player Votes

Code:
Central League

Pitchers
Kan Ohtake      HIR 242
Shohei Tateyama    YAK  60
Chang-Yong Lim    YAK  55

Catchers
Shinnosuke Abe    YOM 347
Ryoji Aikawa     YAK 113
Keisuke Kano     HAN  73

First Basemen
Tony Blanco      CHU 344
Kenta Kurihara    HIR 119
Michihiro Ogasawara  YOM 107

Second Basemen
Masahiro Araki    CHU 344
Akihiro Higashide   HIR 162
Keiichi Hirano    HAN  32

Third Basemen
Michihiro Ogasawara  YOM 325
Shuichi Murata    YOK 288
Takahiro Arai     HAN  44

Shortstops
Hayato Sakamoto    YOM 467
Hirokazu Ibata    CHU 108
Takashi Toritani   HAN  70

Outfielders
Tomoaki Kanemoto   HAN 444
Norichika Aoki    YAK 328
Alex Ramirez     YOM 306
Seiichi Uchikawa   YOK 256
Kazuhiro Wada     CHU 218
Yoshiyuki Kamei    YOM 109
Masato Akamatsu    HIR  64
Atsushi Fujii     CHU  59
Norihiro Akahoshi   HAN  58
Code:
Pacific League

Starting Pitchers
Yu Darvish      HAM 272
Masahiro Tanaka    RAK 257
Takayuki Kishi    SEI  51

Catchers
Shinya Tsuruoka    HAM 188
Takeshi Hidaka    ORI  86
Toru Hosokawa     SEI  82

First Basemen
Hiroki Kokubo     SOF 170
Kazuya Fukuura    LOT  97
Takeshi Yamasaki   RAK  76

Second Basemen
Tadahito Iguchi    LOT 285
Yasuyuki Kataoka   SEI 193
Kensuke Tanaka    HAM 118

Third Basemen
Takeya Nakamura    SEI 422
Eiichi Koyano     HAM  69
Norihiro Nakamura   RAK  55

Shortstops
Hiroyuki Nakajima   SEI 387
Makoto Kaneko     HAM 121
Munenori Kawasaki   SOF 121

Outfielders
Atsunori Inaba    HAM 484
Saburo        LOT 160
Yuya Hasegawa     SOF 143
Teppei        RAK 138
Yoshio Itoi      HAM 132
Naoyuki Ohmura    ORI 129
Daisuke Kusano    RAK 101
Tuffy Rhodes     ORI  95
G.G. Sato       SEI  92

Designated Hitters
Nobuhiko Matsunaka  SOF 178
Takeshi Yamasaki   RAK 123
Tuffy Rhodes     ORI  95

Official Mazda All-Star Game 2009 Voting Results