Welcome to Yakyubaka.com

64th Annual National Athletic Tournament Schedules

by on Sep.04, 2009 @ 10:17 pm, under High School

The schedules for the 64th Annual National Athletic Tournament have been released.  They are as follows:

Hardball Baseball

GM Date/Time Team 1 Team 2 Venue
1 9/27 @ 8:30 Miyakonojosho Risshodai Shonan Hard Off Eco Stadium Niigata
2 9/27 @ 11:00 Teikyo Saijo
3 9/27 @ 13:30 Meiho Chiben Wakayama
4 9/27 @ 16:00 Nihon Bunri Sapporo Daiichi
5 9/28 @ 8:30 Hanamaki Higashi Chukyodai Chukyo
6 9/28 @ 11:00 Ken Gifu Sho Tohoku
7 9/28 @ 13:30 Winner GM 1 Winner GM 2
8 9/28 @ 16:00 Winner GM 3 Winner GM 4
9 9/29 @ 10:00 Winner GM 5 Winner GM 7
10 9/29 @ 13:00 Winner GM 6 Winner GM 8
11 9/30 @ 10:00 Winner GM 9 Winner GM 10


Rubber Baseball

GM Date/Time Team 1 Team 2 Venue
1 9/27 @ 10:00 Tosajuku Akita Shogyo Arakawa Stadium
2 9/27 @ 12:30 Niigata Shogyo Ohtsu Arakawa Stadium
3 9/28 @ 10:00 Naru Winner GM 1 Kamihayashi Stadium
4 9/28 @ 10:00 Toin Gakuen Kobe Koryo Arakawa Stadium
5 9/28 @ 12:30 Sakushin Gakuin Meijodai Arakawa Stadium
6 9/28 @ 12:30 Winner GM 2 Higashiyama Kamihayashi Stadium
7 9/29 @ 10:00 Winner GM 3 Winner GM 4 Arakawa Stadium
8 9/29 @ 13:00 Winner GM 5 Winner GM 6 Arakawa Stadium
9 9/30 @ 10:00 Winner GM 7 Winnder GM 8 Arakawa Stadium