Welcome to Yakyubaka.com

Chiba Lotte Marines 2009 Phoenix League Rosters

by on Oct.05, 2009 @ 12:49 pm, under NPB

The following players will be on the Phoenix League rosters:

Pitchers

Kawasaki, Yusuke
Hashimoto, Kentaro
Hattori, Yasutaka
Shimoshikiryo, Yuta
Furuya, Takuya
Nemoto, Tomohisa
Kimura, Yuta
Tsuboi, Toshiki
Kurotaki, Masato
Hayashi, Keisuke
Nakago, Taiki
Katsuki, Ryoji
Matsumoto, Kodai
Uematsu, Masatomo
Aihara, Katsuyuki
Tamura, Ryohei (Ikusei)
Yamamoto, Tetsuya
Abe, Kazunari
Kimoto, Yukihiro (Ikusei)
Suzue, Akira (Ikusei)
Nishino, Yuji (Ikusei)

Catchers

Tanaka, Masahiko
Aomatsu, Keiyo
Kanazawa, Takeshi
Miyamoto, Hiroshi

Infielders

Watanabe, Masato
Nemoto, Shunichi
Heiuchi, Hisao
Hayasaka, Keisuke
Aono, Takeshi
Hosoya, Kei
Sadaoka, Takuma
Sumi, Kota (Ikusei)
Ikuyama, Hiroto (Ikusei)
Yoshida, Masashi(Ikusei)

Outfielders

Ohtsuka, Akira
Takehara, Naotaka
Minami, Ryusuke
Kobe, Takumi
Sato, Kenji
Kakunaka, Katsuya
Okada, Yoshifumi

===

Michio Aoyama has been named to manage the Lotte team during the Phoenix League.