Welcome to Yakyubaka.com

Yakult Swallows 2009 Phoenix League Rosters

by on Oct.06, 2009 @ 2:27 pm, under NPB

The following players will be on the Phoenix League rosters:

Pitchers

Takaichi, Shun
Kato, Mikinori
Masubuchi, Tatsuyoshi
Okamoto, Hidehiro
Nishizaki, Satoshi
Takai, Yuhei (and OF)
Hidaka, Ryo
Akagawa, Katsuki
Yamamoto, Hitoshi
Yamada, Hiroki
Fernandes, Rafael

Catchers

Nitta, Genki
Kinugawa, Atsushi
Mizuno, Yuki

Infielders

Shiroishi, Noriyuki
Miwa, Masayoshi
Ohtsuka, Jun
Morioka, Ryosuke

Outfielders

Ueda, Tsuyoshi
Nakao, Toshihiro