Welcome to Yakyubaka.com

Draft News and Notes: Carp, Eagles introduce their 2009 draft prospects

by on Dec.16, 2009 @ 7:35 pm, under NPB

Hiroshima Carp

...The Carp held a press conference on Tuesday to introduce their 2009 draft prospects.

Takeru Imamura - 16
Shota Dobayashi - 13
Hisashi Takeuchi - 12
Hayato Shoji - 52
Kota Ito - 67
Taketo Kawaguchi - 57
Mitsuhiro Nagakawa - 120
Kosuke Nakamura - 126

Rakuten Eagles

...The Eagles also held a press conference on Tuesday to introduce their 2009 draft prospects:

Kenji Tomura - 22
Tetsuro Nishida - 55
Shota Koseki - 29
Kazuya Takahori - 24
Tomohiro Tsuchiya - 40
Koji Matsui - 121

Tags: