Welcome to Yakyubaka.com

Nippon Ham Fighters 2010 Spring Camp Information

Ichi-gun

Location: Nago, Okinawa
Stadium: Nago Municipal Baseball Stadium (名護市営球場)

Start: February 1
End: February 26

Days off: February 5, 10, 15, 19, 24

Practice Games:

2/8 - Intra-squad @ Nago Stadium
2/9 - Intra-squad @ Nago Stadium
2/13 - Hanshin Tigers @ Ginoza Stadium
2/14 - Hanshin Tigers @ Nago Stadium
2/17 - LG Twins (KBO) @ Nago Stadium
2/18 - SK Wyverns (KBO) @ Nago Stadium
2/20 - Intra-squad @ Kunigami Stadium
2/21 - Yakult Swallows @ Nago Stadium
2/23 - Yokohama Bay Stars @ Nago Stadium
2/25 - Chiba Lotte Marines @ Nago Stadium

Players

Pitchers (20)

Wolfe, Brian
Darvish, Yu
Carlyle, Buddy
Sunaga, Hideki
Sakakibara, Ryo
Tadano, Kazuhito
Hayashi, Masanori
Itokazu, Keisaku
Takeda, Hisashi
Tateyama, Yoshinori
Miyanishi, Naoki
Ejiri, Shintaro
Yagi, Tomoya
Keppel, Bob
Yanuki, Toshiyuki
Yoshikawa, Mitsuo
Takeda, Masaru
Yamamoto, Kazunori
Kikuchi, Kazumasa
Kanamori, Takayuki

Catchers (5)

Takahashi, Shinji
Ohno, Shota
Nakajima, Satoshi
Imanari, Ryota
Tsuruoka, Shinya

Infielders (10)

Tanaka, Kensuke
Iiyama, Yuji
Koyano, Eiichi
Nakata, Sho
Kaneko, Makoto
Nioka, Tomohiro
Yang (Yoh), Dai-Kang
Kato, Masayoshi*
Iwadate, Manabu
Imanami, Takahiro

Outfielder (5)

Morimoto, Hichori
Itoi, Yoshio
Inaba, Atsunori
Murata, Kazuya
Konta, Toshimasa

Ni-gun

Location: Kunigami, Okinawa
Stadium: Kunigami Baseball Stadium (国頭球場)

Start: February 1
End: February 23
+ return to Tokyo after practice

Days off: February 5, 10, 15, 19

Players

Pitchers (15)

Ohtsuka, Yutaka*
Miyamoto, Ken
Matsuka, Takahiro
Kinoshita, Tatsuo
Nakamura, Masaru*
Tsuchiya, Kenji
Kida, Masao
Masui, Hirotoshi*
Uemura, Yusuke
Tanimoto, Keisuke
Kato, Takeharu
Unten, John Clayton*
Dass, Romash Tasuku
Toyoshima, Akiyoshi
Asanuma, Toshinori

Catchers (3)

Ozaki, Masaya
Arahari, Yuji*
Watanabe, Ryuichi

Infielders (4)

Ichikawa, Suguru
Nakashima, Takuya
Takaguchi, Takayuki
Sugiya, Kenshi

Outfielder (4)

Tsuboi, Tomochika
Ohhira, Seiichi
Sekiguchi, Yuta
Ugumori, Atsushi

Sources

Information is taken from the official team sites.
Below are the direct links to the various pages.

春季キャンプ日程表

春季キャンプメンバー