Welcome to Yakyubaka.com

Nippon Ham Fighters 2014 Spring Camp Information

Ichi-gun

Location: Nago, Okinawa
Stadium: Nago Municipal Baseball Stadium (名護市営球場)

Start: February 1
End: March 1

Days off: February 5, 10, 14, 19, 24, 28

Games:

 • 2/6 - Intra-squad Game
 • 2/8 - Intra-squad Game
 • 2/9 - Practice Game vs KIA (KBO)
 • 2/11 - Practice Game vs Hanshin
 • 2/13 - Practice Game vs KIA (KBO)
 • 2/15 - Practice Game vs Yokohama
 • 2/16 - Intra-squad Game
 • 2/18 - Practice Game vs Samsung (KBO)
 • 2/20 - Practice Game vs Lotte
 • 2/22 - Exhibition Game vs Lotte
 • 2/23 - Exhibition Game vs Yokohama
 • 2/25 - Practice Game vs KIA (KBO)
 • 2/27 - Practice Game vs LG (KBO)
 • 3/1 - Practice Game vs Hiroshima
 • 3/2 - Practice Game vs Hiroshima

Players

Pitcher (18)

 • Otani, Shohei
 • Ishii, Yuya
 • Otsuka, Yutaka
 • Mendoza, Luis
 • Inui, Masahiro
 • Saito, Yuki
 • Masui, Hirotoshi
 • Crotta, Michael
 • Kagiya, Yohei
 • Yanuki, Toshiyuki
 • Yoshikawa, Mitsuo
 • Enoshita, Yodai
 • Tanimoto, Keisuke
 • Yagi, Shogo
 • Saito, Masaru
 • Kawano, Hidekazu
 • Sato, Shoma
 • Uwasawa, Naoyuki

Catchers (4)

 • Ono, Shota
 • Nakajima, Satoshi
 • Kondo, Kensuke
 • Ichikawa, Tomoya

Infielders (8)

 • Nakata, Sho
 • Obiki, Keiji
 • Kaneko, Makoto
 • Nakashima, Takuya
 • Nishikawa, Haruki
 • Inaba, Atsunori
 • Imanami, Takahiro
 • Sugiya, Kenshi

Outfielders (6)

 • Yoh, Dai-Kang
 • Kita, Atsushi
 • Ugumori, Atsushi
 • Ishikawa, Shingo
 • Murata, Kazuya
 • Taniguchi, Yuya

Abreu, Michel and Miranda, Juan will join the team on February 11.

Ni-gun

Location: Kunigami, Okinawa
Stadium: Kunigami Baseball Stadium (国頭球場)

Start: February 1
End: February 21

Days off: 5, 10, 17

Players

Pitchers (15)

 • Urano, Hiroshi (2nd round draft pick)
 • Takeda, Hisashi
 • Fujioka, Yoshiaki
 • Miyanishi, Naoki
 • Arakaki, Hayato
 • Kisanuki, Hiroshi
 • Nemoto, Tomohisa
 • Nakamura, Masaru
 • Takeda, Masaru
 • Takanashi, Hirotoshi (4th round draft pick)
 • Kanehira, Masashi (5th round draft pick)
 • Hakumura, Akihiro (6th round draft pick)
 • Moriuchi, Toshiharu
 • Unten, John Clayton
 • Tadano, Kazuhito

Catchers (4)

 • Ozaki, Masaya
 • Arahari, Yuji
 • Oshima, Takumi
 • Ishikawa, Ryo (8th round draft pick)

Infielders (7)

 • Iiyama, Yuji
 • Koyano, Eiichi
 • Matsumoto, Go
 • Watanabe, Ryo (1st round draft pick)
 • Morimoto, Tatsuya
 • Oka, Hiromi (3rd round draft pick)
 • Usami, Ruita

Outfielders (3)

 • Akada, Shogo
 • Sato, Kenji
 • Kishisato, Ryosuke (7th round draft pick)

Sources

Information is taken from the official team sites.
Below are the direct links to the various pages.

2014年春季キャンプ日程のお知らせ

2014年春季キャンプメンバーのお知らせ