Welcome to Yakyubaka.com

Rakuten Eagles 2010 Spring Camp Information

Ichi-gun

Location: Kumejima, Okinawa
Stadium: Kumejima Baseball Stadium  (久米島野球場) / Hotaru Dome (ホタルドーム)

Start: February 1
End: February 21

Days off: February 4, 9, 14, 18

Players

Pitchers (20)

Fukumori, Kazuo
Fujiwara, Hiromichi
Rasner, Darrell
Tanaka, Masahiro
Iwakuma, Hisashi
Arime, Kanehisa
Katayama, Hiroshi
Nagai, Satoshi
Watanabe, Koki
Asai, Hideki
Aoyama, Koji
Kawai, Takashi
Matsuzaki, Shingo
Morillo, Juan
Kawagishi, Tsuyoshi
Kitani, Hisashi
Koyama, Shinichiro
Ishikawa, Satoru
Matsumoto, Akira

Catchers (5)

Fujii, Akihito
Shima, Motohiro
Ino, Suguru
Nakatani, Jin
Ishimine, Tadashi

Infielders (9)

Uchimura, Kensuke
Shiokawa, Tatsuya
Watanabe, Naoto
Phillips, Andy
Kusano, Daisuke
Ohhiro, Shoji
Nishimura, Wataru
Akaminai, Ginji
Nakamura, Norihiro

Outfielders (10)

Nakamura, Masato
Linden, Todd
Nakashima, Toshiya
Miyade, Ryuji
Hijirisawa, Ryo
Yokogawa, Fuminori
Hiraishi, Yosuke
Kusuki, Yusuke
Tsuchiya, Teppei
Makida, Akihisa

Ni-gun

Location: Kumejima, Okinawa
Stadium: Nakazato Baseball Ground (仲里球場) / Air Tent (エアーテント)

Start: February 1
End: February 24

Days off: February 4, 9, 14, 18

Players

Pitchers (11)

Isaka, Ryohei
Satake, Kenta
Yamamura, Hiroki
Tomura, Kenji*
Takahori, Kazuya*
Tsuchiya, Tomohiro*
Terada, Ryuhei
Inoue, Yusuke
Ishida, Takashi
Karashima, Wataru
Kikuchi, Yasunori
Hasebe, Kohei

Catchers (2)

Koseki, Shota*
Yamamoto, Hiroaki

Infielders (9)

Takasu, Yosuke
Yamasaki, Takeshi
Kawata, Hisashi
Kosaka, Makoto
Nishida, Tetsuro*
Nakagawa, Taishi
Masuda, Shintaro
Morita, Jobu
Matsui, Koji*

Outfielders (1)

Kawaguchi, Kenshi

Sources

Information is taken from the official team sites.
Below are the direct links to the various pages.

2010年度 春季久米島キャンプについて