Welcome to Yakyubaka.com

Rakuten Eagles 2011 Spring Camp Information

Ichi-gun

Location: Kumejima, Okinawa
Stadium: Kumejima Baseball Stadium (久米島野球場)

Start: February 1
End: February 19

Days off: February 4, 9, 14

Players

Pitchers (19)

Isaka, Ryohei
Rasner, Darrell
Tanaka, Masahiro
Hasebe, Kohei
Iwakuma, Hisashi
Tomura, Kenji
Takahori, Kazuya
Katayama, Hiroshi
Nagai, Satoshi
Mima, Manabu (2nd round)
Tsuchiya, Tomohiro
Aoyama, Koji
Jimenez, Kelvin
Matsuzaki, Shingo
Inoue, Yusuke
Koyama, Shinichiro
Kikuchi, Yasunori
Okamoto, Shinya
Togano, Masafumi

Catchers (4)

Shima, Motohiro
Ino, Suguru
Nakatani, Jin
Ishimine, Tadashi

Infielders (9)

Uchimura, Kensuke
Iwamura, Akinori
Ruiz, Randy
Kusano, Daisuke
Matsui, Kazuo
Ohiro, Shoji
Nishimura, Wataru
Masuda, Shintaro
Matsui, Koji

Outfielders (6)

Nakamura, Masato
Nakashima, Toshiya
Hijirisawa, Ryo
Yokogawa, Fuminori
Tsuchiya, Teppei
Makida, Akihisa

Ni-gun

Location: Kumejima, Okinawa
Stadium: Nakazato Baseball Ground (仲里球場)

Start: February 1
End: February 24

Days off: February 4, 9, 14

Players

Pitchers (16)

Shiomi, Takahiro (1st round)
Satake, Kenta
Fujiwara, Hiromichi
Yamamura, Hiroki
Arime, Kanehisa
Kamada, Yuya
Terada, Ryuhei
Kawai, Takashi
Morillo, Juan
Kawagishi, Tsuyoshi
Ishida, Takashi
Kitani, Hisashi
Karashima, Wataru
Matsumoto, Akira
Kato, Takahiro (Ikusei 1st round)
Kimura, Kengo (Ikusei 2nd round)

Catchers (3)

Kawata, Hisashi
Koseki, Shota
Yamamoto, Hiroaki

Infielders (10)

Takasu, Yosuke
Shiokawa, Tatsuya
Yamasaki, Takeshi
Abe, Toshihito (3rd round)
Nishida, Tetsuro
Nakagawa, Taishi
Kanno, Koki (5th round)
Akaminai, Ginji
Morita, Jobu
Kawaguchi, Hayato (Ikusei 3rd round)

Outfielders (3)

Hiraishi, Yosuke
Enomoto, Aoi (4th round)
Kusuki, Yusuke

Sources

Information is taken from the official team sites.
Below are the direct links to the various pages.

【楽天】キャンプ1、2軍振り分け決定

スケジュール・参加メンバー