Welcome to Yakyubaka.com

Rakuten Eagles 2013 Spring Camp Information

Ichi-gun

Location: Kumejima, Okinawa
Stadium: Kumejima Baseball Stadium (久米島野球場), Hotaru Dome (ホタルドーム)

Start: February 1
End: February 14

Days off: February 7

Players

Pitchers (18)

Hoshino, Tomoki
Shiomi, Takahiro
Norimoto, Takahiro (2nd round)
Rasner, Darrell
Tanaka, Masahiro
Kamata, Yoshinao
Tomura, Kenji
Takahori, Kazuya
Kaneto, Norihito
Katayama, Hiroshi
Nagai, Satoshi
Aoyama, Koji
Heuser, Jim
Koyama, Shinichiro
Karashima, Wataru
Kikuchi, Yasunori
Fukuyama, Hiroyuki
Duckworth, Brandon

Catchers (4)

Okajima, Takero
Koseki, Shota
Shima, Motohiro
Ishimine, Tadashi

Infielders (8)

McGehee, Casey
Fujita, Kazuya
Matsui, Kazuo
Abe, Toshihito
Akaminai, Ginji
Kosai, Yusuke
Nishida, Tetsuro
Nakazawa, Hiroki

Outfielders (5)

Moriyama, Makoto
Hijirisawa, Ryo
Jones, Andruw
Shimauchi, Hiroaki
Tsuchiya, Teppei

Ni-gun

Location: Kumejima, Okinawa
Stadium: Nakazato Baseball Ground (仲里球場), Air Tent (エアーテント)

Start: February 1
End: March 2

Days off: None

Players

Pitchers (17)

Fujiwara, Hiromichi
Mori, Yudai (1st round)
Hasebe, Kohei
Mima, Manabu
Muto, Yoshitaka
Hashimoto, Yoshitaka
Tsuchiya, Tomohiro
Saito, Takashi
Kawai, Takashi
Otsuka, Takahito (3rd round)
Inoue, Yusuke
Kato, Daisuke
Uezono, Keiji
Isaka, Ryohei
Miyagawa, Sho (Ikusei 1st round)
Kato, Takahiro
Kimura, Kengo

Catcher (4)

Shimotsuma, Takahiro (4th round)
Yamamoto, Hiroaki
Oyama, Keiji
Kawata, Hisashi

Infielders (7)

Miyoshi, Takumi
Takasu, Yosuke
Masuda, Shintaro
Nakagawa, Taishi
Kanno, Koki
Sadaoka, Takuma
Polo, Rafael

Outfielders (9)

Makida, Akihisa
Nakashima, Toshiya
Enomoto, Aoi
Shimai, Hirohito (5th round)
Kakizawa, Takahiro (6th round)
Kitagawa, Rintaro
Kawaguchi, Hayato
Lara, Edgar
Jimbo, Takahiro

Sources

Information is taken from the official team sites.
Below are the direct links to the various pages.

久米島キャンプに関して

【久米島キャンプ】参加選手に関して