Welcome to Yakyubaka.com

Rakuten Eagles 2015 Spring Camp Information

Ichi-gun

Location: Kumejima, Okinawa
Stadium: Kumejima Stadium (久米島野球場)

Start: February 1
End: February 12

Days off: February 5, 10

Games:

 • 2/06 - Intra-squad
 • 2/07 - Intra-squad
 • 2/12 - Intra-squad

Players

Pitchers (21)

 • Matsui, Yuki
 • Shiomi, Takahiro
 • Norimoto, Takahiro
 • Anraku, Tomohiro (first round draft pick)
 • Tomura, Kenji
 • Nagai, Satoshi
 • Muto, Yoshitaka
 • Nishimiya, Yusuke
 • Aoyama, Koji
 • Mickolio, Kam
 • Kawai, Takashi
 • Cruz, Rhiner
 • Irino, Takahiro (fifth round draft pick)
 • Kato, Masashi (sixth round draft pick)
 • Aihara, Kazutomo
 • Yokoyama, Takaaki
 • Koyama, Shinichiro
 • Karashima, Wataru
 • Kikuchi, Yasunori
 • Uezono, Keiji
 • Fujie, Hitoshi

Catchers (4)

 • Koseki, Shota
 • Shima, Motohiro
 • Ishimine, Tadashi
 • Oyama, Keiji

Infielders (10)

 • Abe, Toshihito
 • Sanchez, Gaby
 • Goto, Mitsutaka
 • Fujita, Kazuya
 • Akaminai, Ginji
 • Wheeler, Zelous
 • Nishida, Tetsuro
 • Nakagawa, Taishi
 • Yamasaki, Koji
 • Kosai, Yusuke

Outfielders (6)

 • Makida, Akihisa
 • Matsui, Kazuo
 • Hijirisawa, Ryo
 • Fukuda, Masayoshi (third round draft pick)
 • Okajima, Takero
 • Shimauchi, Hiroaki

Ni-gun

Location: Kumejima, Okinawa
Stadium: Nakazato Stadium (久米島野球場)

Start: February 1
End: February 19

Days off: February 5, 9. 13

Players

Pitchers (17)

 • Hamaya, Kodai
 • Ono, Fumiya (second round draft pick)
 • Mori, Yudai
 • Hasebe, Kohei
 • Kamata, Yoshinao
 • Kaneto, Norihito
 • Katayama, Hiroshi
 • Mima, Manabu
 • Saito, Takashi
 • Otuka, Takahito
 • Furukawa, Yuri
 • Aizawa, Susumu
 • Fukuyama, Hiroyuki
 • Konno, Ryuta
 • Takahori, Kazuya
 • Miyagawa, Sho
 • Umetsu, Tomohiro

Catchers (2)

 • Shimotsuma, Takahiro
 • Segovia. Alejandro

Infielders (6)

 • Miyoshi, Takumi
 • Uchida, Yasuhito
 • Ito, Ryota (seventh round draft pick)
 • Nishimura, Wataru
 • Iwasaki, Tatsuro
 • Osakaya, Hiroki (Ikusei second round draft pick)

Outfielders (8)

 1. Moriyama, Makoto
 2. Masuda, Shintaro
 3. Enomoto, Aoi
 4. Luciano, Fernando (fourth round draft pick)
 5. Kitagawa, Rintaro
 6. Shimai, Hirohito
 7. Kakizawa, Takahiro
 8. Yaoita, Takumaru (Ikusei first round draft pick)

Sources

Information is taken from the official team sites.
Below are the direct links to the various pages.