Welcome to Yakyubaka.com

Seibu Lions 2011 Spring Camp Information

A Group

Location: Nango, Miyazaki
Stadium: Nango Stadium (宮崎県南郷中央公園)

Start: February 1
End: February 24

Days off: February 4, 9, 14, 21

Players

Pitchers (20)

Kishi, Takayuki
Nishiguchi, Fumiya
Onodera, Chikara
Oishi, Tatsuya (1st round)
Ishii, Kazuhisa
Kikuchi, Yusei
Wakui, Hideaki
Hirano, Masamitsu
Nogami, Ryoma
Nakazaki, Yuta
Hsu, Ming-Chieh
Hoshino, Tomoki
Osada, Shuichiro
Makita, Kazuhisa (2nd round)
Matsunaga, Hironori
Kimura, Fumikazu
Fujita, Taiyo
Hoashi, Kazuyuki
Sikorski, Brian
Graman, Alex

Catchers (4)

Sumitani, Ginjiro
Noda, Kosuke
Takeno, Tatsuya
Uemoto, Tatsuyuki

Infielders (10)

Hayashizaki, Ryo (5th round)
Nakajima, Hiroyuki
Ishii, Yoshihito
Kataoka, Yasuyuki
Hirao, Hiroshi
Asamura, Hideto
Hara, Takuya
Fernandez, Jose
Kurose, Haruki
Nakamura, Takeya

Outfielders (8)

Kuriyama, Takumi
Sato, Tomoaki
Hoshi, Hidekazu
Brown, Dee
Takayama, Hisashi
Sato, G.G.
Oshima, Hiroyuki
Akiyama, Shogo (3rd round)

B Group

Location: Kochi, Kochi
Stadium: Kochi Haruno Baseball Stadium (高知県立春野総合運動公園)

Start: February 1
End: February 21

Days off: February 5, 10, 15

Players

Pitchers (14)

Iwao, Toshihiro
Iwasaki, Tetsuya
Fujiwara, Ryohei
Yamazaki, Satoshi
Okamoto, Yosuke
Yamamoto, Jun
Takekuma, Shota
Matsushita, Kenta
Okamoto, Atsushi
Onuma, Koji
Zhu, Da-Wei
Tanaka, Yasuhiro
Miyata, Kazuki
Maekawa, Kyohei (4th round)

Catchers (3)

Yoneno, Tomohito
Arakawa, Yuta
Nakata, Shota

Infielders (3)

Misawa, Masaru
Abe, Masahiro
Umeda, Naomichi

Outfielders (6)

Osaki, Yutaro
Goto, Taketoshi
Sakata, Ryo
Ishikawa, Mitsugu
Kumashiro, Masato (6th round)
Saito, Shogo

Sources

Information is taken from the official team sites.
Below are the direct links to the various pages.

2011春季キャンプ日程発表

2011年 春季キャンプ参加選手決定!