Welcome to Yakyubaka.com

Seibu Lions 2012 Spring Camp Information

A Group

Location: Nango, Miyazaki
Stadium: Nango Stadium (宮崎県南郷中央公園)

Start: February 1
End: February 21

Days off: February 4, 10, 15, 20

Players

Pitchers (20)

Kishi, Takayuki
Nishiguchi, Fumiya
Oishi, Tatsuya
Ishii, Kazuhisa
Kikuchi, Yusei
Wakui, Hideaki
Hirano, Masamitsu
Nogami, Ryoma
Togame, Ken (1st round)
Okamoto, Atsushi
Nakamura, Micheal
Hoshino, Tomoki
Koishi, Hirotaka (2nd round)
Makita, Kazuhisa
Matsunaga, Hironori
Kimura, Fumikazu
Sajikihara, Masashi
Takekuma, Shota
Gonzalez, Enrique
Williams, Randy

Catchers (4)

Hoshi, Takanori
Sumitani, Ginjiro
Takeno, Tatsuya
Uemoto, Tatsuyuki

Infielders (8)

Hayashizaki, Ryo
Carter, Chris
Nakajima, Hiroyuki
Hara, Takuya
German, Esteban
Asamura, Hideto
Onizaki, Yuji
Nakamura, Takeya

Outfielders (8)

Osaki, Yutaro
Kuriyama, Takumi
Yoneno, Tomohito
Takayama, Hisashi
Ishikawa, Mitsugu
Akiyama, Shogo
Kumashiro, Masato
Saito, Shogo

B Group

Location: Kochi, Kochi
Stadium: Kochi Haruno Baseball Stadium (高知県立春野総合運動公園)

Start: February 1
End: February 20

Days off: February 4, 9, 15

Players

Pitchers (13)

Iwao, Toshihiro
Egusa, Hirotaka
Fujiwara, Ryohei
Okamoto, Yosuke
Osada, Shuichiro
Sakamoto, Yataro
Yamamoto, Jun
Fujita, Taiyo
Nakazaki, Yuta
Matsushita, Kenta
Tanaka, Yasuhiro
Miyata, Kazuki
Maegawa, Kyohei

Catchers (4)

Takeyama, Shingo
Arakawa, Yuta
Nakata, Shota
Fujisawa, Komei (Ikusei 1st round)

Infielders (6)

Misawa, Masaru
Kataoka, Yasuyuki
Hirao, Hiroshi
Abe, Masahiro
Nagae, Kyohei (4th round)
Umeda, Naomichi

Outfielders (6)

Sato, Tomoaki
Sakata, Ryo
Hoshi, Hidekazu
Oshima, Hiroyuki
Tashiro, Shotaro (5th round)
Komazuki, Hitoto (3rd round)

Sources

Information is taken from the official team sites.
Below are the direct links to the various pages.

2012春季キャンプ日程発表

2012年 春季キャンプ参加選手決定!