Welcome to Yakyubaka.com

Seibu Lions 2013 Spring Camp Information

A Group

Location: Nango, Miyazaki
Stadium: Nango Stadium (宮崎県南郷中央公園)

Start: February 1
End: February 22

Days off: February 4, 9, 15, 20

Players

Pitchers (19)

Kishi, Takayuki
Iwao, Toshihiro
Masuda, Tatsushi (1st round)
Oishi, Tatsuya
Ishii, Kazuhisa
Kikuchi, Yusei
Wakui, Hideaki
Nogami, Ryoma
Togame, Ken
Okamoto, Atsushi
Sarfate, Dennis
Koishi, Hirotaka
Okamoto, Yosuke
Osada, Shuichiro
Makita, Kazuhisa
Matsunaga, Hironori
Sikorski, Brian
Williams, Randy
Tanaka, Yasuhiro

Catchers (4)

Hoshi, Takanori
Sumitani, Ginjiro
Uemoto, Tatsuyuki
Takeyama, Shingo

Infielders (8)

Kaneko, Yuji (3rd round)
Yamasaki, Koji
German, Esteban
Kataoka, Yasuyuki
Ortiz, Jose
Asamura, Hideto
Onizaki, Yuji
Nagae, Kyohei

Outfielders (8)

Kuriyama, Takumi
Osaki, Yutaro
Spilborghs, Ryan
Sakata, Ryo
Kimura, Fumikazu
Ishikawa, Mitsugu
Akiyama, Shogo
Kumashiro, Masato

B Group

Location: Kochi, Kochi
Stadium: Kochi Haruno Baseball Stadium (高知県立春野総合運動公園)

Start: February 1
End: February 20

Days off: February 4, 9, 15

Players

Pitchers (13)

Nishiguchi, Fumiya
Hirano, Masamitsu
Fujiwara, Ryohei
Sakamoto, Yataro
Yamamoto, Jun
Takahashi, Tomomi (4th round)
Nakazaki, Yuta
Takekuma, Shota
Matsushita, Kenta
Sato, Isamu (5th round)
Miyata, Kazuki
Maegawa, Kyohei
Mendoza, Anyenil

Catchers (3)

Takeno, Tatsuya
Nakata, Shota
Fujisawa, Komei

Infielders (5)

Misawa, Masaru
Hayashizaki, Ryo
Nakamura, Takeya
Umeda, Naomichi
Mizuguchi, Daichi (Ikusei 1st round)

Outfielders (8)

Hoshi, Hidekazu
Yoneno, Tomohito
Shima, Shigenobu
Takayama, Hisashi
Tashiro, Shotaro
Komazuki, Hitoto
Saito, Shogo
Abreu, Abner

Sources

Information is taken from the official team sites.
Below are the direct links to the various pages.

2013年春季キャンプ日程について

2013年春季キャンプ参加選手決定!