Welcome to Yakyubaka.com

Mixed Hanshin – Softbank team plays to a tie against Kochi

by on Jun.23, 2010 @ 5:58 pm, under NPB

A mixed Hanshin - Softbank team played to a 7-7 tie against the Island League Kochi Fighting Dogs yesterday at the Naruohama baseball grounds.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Kochi 0 4 0 2 1 0 0 0 0 7 12 2
Han/Sof 2 0 0 3 1 1 0 0 0 7 12 1

Pitching
Kochi: Gaku Yoshikawa, Shigeki Yamaguma, Shinjiro Nohara, Daisuke Takeda, Kenshin Hamada, Yuji Maruno
HAN/SOF: Kazuhito Futagami (HAN), Yutaka Tamaki (HAN), Makoto Sato (SOF), Michael Olmsted (SOF), Sho Arima (SOF)

Hitting

Doubles
Kochi: Yasutsugu Nishimoto 2
HAN/SOF: Yusuke Takahashi (HAN), Akira Nakamura (SOF), Ryohei Hashimoto (HAN), Kosei Fujii (HAN)

Home runs
Kochi: Hiroshi Kajita, Kazuya Iida, Kenta Suruga
HAN/SOF: none

Additional Notes

Kazuhito Futagami (HAN) apparently surrendered 3 homers.  Fumihito Haraguchi (HAN) collected 3 hits.