Welcome to Yakyubaka.com

81st Inter-City Baseball Tournament Teams

by on Jul.11, 2010 @ 6:18 pm, under Industrial

The following teams made it into the 81st Inter-City Baseball Tournament.

Region City Team Appearances
Hokkaido Sapporo JR Hokkaido 9th / 6th in a row
Tohoku Ishinomaki Nihon Seishi Ishinomaki 1st
Sendai Shichi-ju-shichi Ginko 7th / 4th in row
Hokushinetsu Niigata Vital-Net 1st
Kita Kanto Hitachi Hitachi 31st / 3rd in a row
Kashima Sumitomo Kinzoku Kashima 13th
Minami Kanto Saitama Nippon Express 37th / 10th in a row
Sayama Honda 25th / 7th in a row
Kimitsu Kazusa Magic 8th
Chiba JFE Higashi Nihon 19th
Tokyo Tokyo JR Higashi Nihon 13th
Tokyo Tokyo Gas 14th / 2nd in a row
Tokyo NTT Higashi Nihon 35th / 2nd in row
Kanagawa Yokohama Mitsubishi Juko Yokohama 4th / 2nd in a row
Kawasaki Toshiba 32nd / 2nd in a row
Tokai Toyota Toyota 15th / 2nd in a row
Nagoya Toho Gas 7th / 3rd in a row
Toyokawa Tokai Rika 4th / 3rd in a row
Kasugai Oji Seishi 10th / 4th in a row
Hamamatsu Yamaha 34th / 7th in a row
Nagoya Mitsubishi Juko Nagoya 20th
Kyoto, Shiga, Nara Kyoto Nippon Shinyaku 28th / 10th in a row
Yamato Takada Yamato Takada Club 1st
Osaka, Wakayama Osaka NTT Nishi Nihon 22nd 4th in a row
Osaka Nihon Seimei 52nd / 8th in a row
Hyogo Kobe Mitsubishi Juko Kobe 28th / 4th in a row
Himeji Shin Nippon Seitetsu 30th
Chugoku Higashi Hiroshima Hakuwa Victorys 5th / 3rd in a row
Hiroshima Mitsubishi Juko Hiroshima 13th / 2nd in a row
Shikoku Takamatsu JR Shikoku 8th
Kyushu Kita Kyushu JR Kyushu 13th
Fukuoka Kyushu Mitsubishi 1st