Welcome to Yakyubaka.com

Koshien Tournament stats for Shimabukuro, Nakagawa so far

by on Aug.18, 2010 @ 5:04 pm, under Summer Koshien

Yosuke Shimabukuro - Konan (171cm / 62kg / L / L)

Date IP BF NP H SO BB HBP R ER ERA WHIP BB/9 SO/9
8/18 W 8.0 33 120 9 8 0 0 3 3 3.38 1.13 0.0 9.0
8/17 W CG 9.0 35 141 6 10 3 0 1 1 1.00 1.00 3.0 10.0
8/15 W CG 9.0 38 126 8 12 3 0 2 2 2.00 1.22 3.0 12.0
8/10 W 7.0 29 116 5 7 3 0 0 0 0.00 1.14 3.9 9.0
33.0 135 503 28 37 9 0 6 6 1.64 1.12 2.5 10.1

Ryo Nakagawa - Narita (180cm / 73kg / R / R)

Date IP BF NP H SO BB HBP R ER ERA WHIP BB/9 SO/9
8/18 W CG 9.0 37 144 10 8 2 0 3 3 3.00 1.33 2.0 8.0
8/17 W CG 9.0 36 116 7 4 2 0 5 3 3.00 1.00 2.0 4.0
8/13 W CG 9.0 37 125 11 10 0 1 2 2 2.00 1.22 0.0 10.0
8/7 W CG 9.0 35 129 6 14 1 0 1 0 0.00 0.78 1.0 14.0
36.0 145 514 34 36 5 1 11 8 2.00 1.08 1.3 9.0