Welcome to Yakyubaka.com

2010 National Athletic Tournament

by on Aug.30, 2010 @ 2:51 am, under High School

The 2010 National Athletic Tournament will be taking place between 9/26 and 9/30.

The following 12 high schools will be taking part in the tournament:

High School Region Summer Koshien
Sendai Ikuei Miyagi 3rd Round
Seiko Gakuin Fukushima Quarterfinals
Kanto Ichi Tokyo Quarterfinals
TokaiDai Sagami Kanagawa Finals
Niigata Meikun Niigata Quarterfinals
Toki Sho Gifu 3rd Round
Kita Otsu Shiga 3rd Round
Hotoku Gakuen Hyogo Semifinals
Meitoku Gijuku Kochi 2nd Round
Kyushu Gakuin Kumamoto Quarterfinals
Konan Okinawa Champs
Narita Chiba Semifinals

Alternates: Saga Gakuen (Saga) - 2nd Round and Riseisha (Osaka) - 3rd Round