Welcome to Yakyubaka.com

Orix Buffaloes 2010 Phoenix League Roster

by on Oct.03, 2010 @ 4:45 am, under NPB

Orix Buffaloes 2010 Phoenix League Roster

Pos Player
P Furukawa, Shuichi
Kai, Takuya
Ihara, Masaki
Higa, Motoki
Anan, Toru
Maeda, Yuji
Yamazaki, Masataka
Nishi, Yuki
Nishikawa, Masato
Nito, Takuma
Kajimoto, Tatsuya
Ballestas, Freddy
C Tsuji, Toshiya
Ito, Hikaru
Yokoyama, Tetsuya
Doi, Kenta
INF Yamasaki, Koji
Shimamura, Ikki
Bynum, Freddie
Obiki, Keiji
Takashima, Tsuyoshi
Kida, Go
Kaneko, Keisuke
Shibata, Ryosuke
OF Akada, Shogo
Niwa, Masaya
Yoshida, Shintaro