Welcome to Yakyubaka.com

Rakuten Eagles 2010 Phoenix League Roster

by on Oct.03, 2010 @ 4:25 am, under NPB

Rakuten Eagles 2010 Phoenix League Roster

Pos Player
P Isaka, Ryohei
Hasebe, Kohei
Tomura, Kenji
Takahori, Kazuya
Kamada, Yuya
Tsuchiya, Tomohiro
Terada, Ryuhei
Matsuzaki, Shingo
Inoue, Yusuke
Ishida, Takashi
Karashima, Wataru
Kikuchi, Yasunori
Togano, Masafumi
C Koseki, Shota
Ishimine, Tadashi
Yamamoto, Hiroaki
INF Ohiro, Shoji
Nishida, Tetsuro
Nakagawa, Taishi
Nishimura, Wataru
Akaminai, Ginji
Masuda, Shintaro
Matsui, Koji
OF Nakamura, Masato
Yokogawa, Fuminori
Kusuki, Yusuke
Makida, Akihisa