Welcome to Yakyubaka.com

Seibu Lions 2010 Phoenix League Roster

by on Oct.03, 2010 @ 4:10 am, under NPB

Seibu Lions Pheonix League Roster

Pos Player
P Iwao, Toshihiro
Nakazaki, Yuta
Matsunaga, Hironori
Iwasaki, Tetsuya
Fujiwara, Ryohei
Yamazaki, Satoshi
Okamoto, Yosuke
Kimura, Fumikazu
Takekuma, Shota
Zhu, Da-Wei
Miyata, Kazuki
C Noda, Kosuke
Yoneno, Tomohito
Takeno, Tatsuya
Yoshimi, Taichi
INF Misawa, Masaru
Kurose, Haruki
Umeda, Naomichi
OF Osaki, Yutaro
Sakata, Ryo
Ishikawa, Mitsugu
Saito, Shogo

NOTE: Yusei Kikuchi was not included on the roster because of problems he had with his left shoulder this season.  Kikuchi will stay back in Tokorozawa to continue his rehab.

Source: Seibu Lions' official site