Welcome to Yakyubaka.com

Seibu Lions pre-Climax Series training camp roster

by on Oct.03, 2010 @ 4:15 am, under NPB

The Seibu Lions announced the roster that will be attending the pre-Climax Series training camp (10/5 - 10/7) in Nchinan Miyazaki.

Pos Player
P Kishi, Takayuki
Nishiguchi, Fumiya
Onodera, Chikara
Ishii, Kazuhisa
Wakui, Hideaki
Hirano, Masamitsu
Nogami, Ryoma
Hsu, Ming-Chieh
Hoshino, Tomoki
Osada, Shuichiro
Doi, Yoshihiro
Fujita, Taiyo
Hoashi, Kazuyuki
Sikorski, Brian
Graman, Alex
Okamoto, Atsushi
C Sumitani, Ginjiro
Hosokawa, Toru
Uemoto, Tatsuyuki
INF Nakajima, Hiroyuki
Ishii, Yoshihito
Hirao, Hiroshi
Abe, Masahiro
Asamura, Hideto
Hoshi, Hidekazu
Hara, Takuya
Fernandez, Jose
Nakamura, Takeya
OF Kuriyama, Takumi
Goto, Taketoshi
Sato, Tomoaki
Brown, Dee
Takayama, Hisashi
Oshima, Hiroyuki
Tags: