Welcome to Yakyubaka.com

Yakult Swallows 2010 Phoenix League Roster

by on Oct.04, 2010 @ 10:22 pm, under NPB

Yakult Swallows 2010 Phoenix League Roster

Pos Player
P Sato, Masaru
Kato, Mikinori
Ichiba, Yasuhiro
Hidaka, Ryo
Akagawa, Katsuki
Takaichi, Shun
Takagi, Hiromitsu
Yamamoto, Hitoshi
Hirai, Ryo
Fernandes, Rafael
C Nitta, Genki
Kinugawa, Atsushi
Nakamura, Yuhei
Mizuno, Yuki
INF Araki, Takahiro
Yoshimoto, Ryo
Miwa, Masayoshi
Aso, Tomofumi
OF Ueda, Tsuyoshi
Nakao, Toshihiro
Matsui, Jun
Magario, Maike