Welcome to Yakyubaka.com

Hiroshima Carp 2010 Phoenix League Roster

by on Oct.06, 2010 @ 3:25 am, under NPB

Hiroshima Carp 2010 Phoenix League Roster

Pos Player
P Takeuchi, Hisashi
Imamura, Takeru
Saito, Yuki
Nakata, Ren
Aoki, Takahiro
Miyazaki, Michito
Kawaguchi, Taketo
Kojima, Shinjiro
Imai, Keisuke
Aizawa, Toshiaki
Ito, Kota
Nakamura, Ken
Matsuda, Shota
Soriano, Dioni
Guerrero, Wilfreiser
C Uemura, Kazuhiro
Shirahama, Yuta
Aizawa, Tsubasa
Nakamura, Kosuke
INF Kokubo, Tetsuya
Dobayashi, Shota
Shoji, Hayato
Nakatani, Tsubasa
Abe, Tomohiro
Shin, Son-Hyon
OF Iwamoto, Takahiro
Nakahigashi, Naoki
Matsuyama, Ryuhei
Suzuki, Masamitsu
Maru, Yoshihiro