Welcome to Yakyubaka.com

Yokohama Bay Stars 2010 Phoenix League Roster

by on Oct.06, 2010 @ 3:45 am, under NPB

Yokohama Bay Stars 2010 Phoenix League Roster

Pos Player
P Kobayashi, Futoshi
Fujie, Hitoshi
Hata, Yuji
Anzai, Taketora
Kosugi, Yota
Sugihara, Yo
Matsuyama, Suguru
Wang, I-Cheng
Kobayashi, Kota
C Kurobane, Toshiki
INF Yamazaki, Noriharu
Inada, Naoto
Nonaka, Shingo
Takamori, Yuki
Wang, Jing-Chao
OF Yoshimura, Yuki
Hayakawa, Daisuke
Naito, Yuta
Kuwahara, Yoshiyuki