Welcome to Yakyubaka.com

Yomiuri Giants: potential coaching moves moving forward

by on Oct.25, 2010 @ 8:46 am, under NPB

Sanspo has posted an article that mentions the following possible coaching changes:

Kaoru Okazaki - Ni-gun manager to Ichi-gun head coach

Kazuhisa Kawaguchi - chief pitching coach

Hiroshi Moriwaki - Ichi-gun INF / base-running coach

Masahiro Kawai - an Ichi-gun coach

Akira Eto - ikusei coach to Ichi-gun batting coach

Katsunori Nomura - Ni-gun battery coach to an Ichi-gun coach