Welcome to Yakyubaka.com

2011 NPB Fresh All-Star Rosters posted

by on May.19, 2011 @ 4:25 pm, under NPB

The 2011 Fresh All-Star rosters were posted today.

Western League (1st base) Eastern League (3rd base)
Player Uni Club Draft Pos Player Uni Club Draft
Yoshitake, Haruki 74 HAN MGR Takahashi, Yoshihiko 87 LOT
Arai, Hiromasa 81 ORI Coach Kawai, Masahiro 78 YOM
Ogawa, Kazuo 78 SOF Shirai, Kazuyuki 96 YOK
Sho, Ikketsu 19 HAN '08 (1) P Abe, Kazunari 60 LOT '07-H (4)
Cheng, Kai-Wen 40 HAN * Koyama, Yuki 94 YOM '10 (4)
Yamada, Nobuyoshi 57 ORI '09 (3) * Suda, Kota 20 YOK '10 (1)
Yanagawa, Yohei 53 SOF '08-I (3) * Shiomi, Takahiro 11 RAK '10 (1)
Shimooki, Yuki 65 SOF '09 (3) * Inui, Masahiro 16 HAM '10 (3)
Yachi, Kento 59 CHU '09-I (1) * Enoshita, Yodai 35 HAM '10 (4)
* Fukui, Yuya 11 HIR '10 (1) Hirai, Ryo 67 YAK '09 (4)
Nakata, Ren 34 HIR '08 (2) * Oishi, Tatsuya 15 SEI '10 (1)
Hashimoto, Ryohei 38 HAN '06-H (3) C * Koike, Shota 24 LOT '10 (4)
* Yamashita, Ayatsugu 22 SOF '10 (1) * Tsuruoka, Kenjiro 57 YOK '10 (8)
Matsui, Masato 47 CHU '09 (7)
Uemoto, Hiroki 4 HAN '08 (3) INF Sumi, Kota 129 LOT '08-I (3)
* Mitsumata, Taiki 30 ORI '10 (2) Yamamoto, Kazunao 009 YOM '08-I (3)
* Yoshikawa, Daiki 3 CHU '10 (2) * Abe, Toshihito 9 RAK '10 (3)
Nakata, Ryoji 50 CHU '09 (3) * Kawaguchi, Hayato 132 RAK '10-I (3)
Dobayashi, Shota 13 HIR '09 (2) Sugiya, Kenshi 61 HAM '08 (6)
Shoji, Hayato 52 HIR '09 (4) * Yamada, Tetsuto 23 YAK '10 (1)
Araki, Takahiro 24 YAK '09 (3)
* Hayashizaki, Ryo 00 SEI '10 (5)
Kai, Yuhei 44 HAN '09 (3) OF Hashimoto, Itaru 65 YOM '08 (4)
* Goto, Shunta 8 ORI '10 (1) * Aranami, Sho 4 YOK '10 (3)
* Miyazaki, Yuki 24 ORI '10 (3) * Akiyama, Shogo 55 SEI '10 (3)
* Yanagita, Yuki 44 SOF '10 (2)

Replacements

Injury: Rafael Fernandes (Yakult) in for Ryo Hirai (Yakult)

Injury: Nobumasa Fukuda (Chunichi) in for Daiki Yoshikawa (Chunichi)

Injury: Kyohei Iwasaki (Chunichi) in for Nobumasa Fukuda (Chunichi)

Injury: Hiroyuki Kawahara (Softbank) in for Yuki Shimooki (Softbank)