Welcome to Yakyubaka.com

Mazda All-Star Game 2011: Intermediate Ballot Results

by on Jun.13, 2011 @ 4:56 pm, under NPB

The intermediate ballot results are in.

Ballot Totals

Total Ballots Internet 24,352
Mobile 38,900
Paper 0
Totals 63,252
Valid Ballots Internet 24,352
Mobile 38,900
Paper 0
Totals 63,252
Invalid Ballots Internet 0
Paper 0
Totals 0
Total Valid Votes 800,139

Intermediate Results

Central League Pacific League
Rank Player Uni Team Votes Rank Player Uni Team Votes
Starting Pitchers
1 Sato, Yoshinori 11 YAK 7,069 1 Darvish, Yu 11 HAM 8,813
2 Utsumi, Tetsuya 26 YOM 4,214 2 Tanaka, Masahiro 18 RAK 4,477
3 Maeda, Kenta 18 HIR 3,433 3 Sugiuchi, Toshiya 47 SOF 4,234
4 Sawamura, Hirokazu 15 YOM 3,033 4 Wakui, Hideaki 18 SEI 2,541
5 Nomi, Atsushi 14 HAN 2,790 5 Wada, Tsuyoshi 21 SOF 1,919
6 Tateyama, Shohei 25 YAK 2,050 6 Karakawa, Yuki 19 LOT 1,887
7 Yoshimi, Kazuki 19 CHU 2,014 7 Makita, Kazuhisa 35 SEI 1,862
8 Fukui, Yuya 11 HIR 1,825 8 Settsu, Tadashi 50 SOF 1,857
9 Chen, Wei-Ying 21 CHU 1,559 9 Saito, Yuki 18 HAM 1,762
10 Nelson, Maximo 49 CHU 1,476 10 Takeda, Masaru 38 HAM 1,630
Middle Relievers
1 Asao, Takuya 41 CHU 16,410 1 Morifuku, Masahiko 19 SOF 12,518
2 Ejiri, Shintaro 27 YOK 3,907 2 Hirano, Yoshihisa 16 ORI 4,409
3 Kubo, Yuya 11 YOM 3,334 3 Miyanishi, Naoki 25 HAM 3,956
4 Aoki, Takahiro 47 HIR 1,924 4 Hsu, Ming-Chieh 23 SEI 3,184
5 Kobayashi, Hiroyuki 41 HAN 1,805 5 Uchi, Tatsuya 21 LOT 2,911
Closers
1 Fujikawa, Kyuji 22 HAN 11,333 1 Mahara, Takahiro 14 SOF 12,171
2 Lim, Chang-Yong 12 YAK 5,341 2 Takeda, Hisashi 21 HAM 11,461
3 Yamaguchi, Shun 11 YOK 5,093 3 Kishida, Mamoru 18 ORI 3,335
4 Iwase, Hitoki 13 CHU 4,764 4 Speier, Ryan 64 RAK 2,499
5 Sarfate, Dennis 58 HIR 3,484 5 Yabuta, Yasuhiko 49 LOT 1,866
Catchers
1 Abe, Shinnosuke 10 YOM 11,276 1 Shima, Motohiro 37 RAK 11,062
2 Jojima, Kenji 2 HAN 5,887 2 Hosokawa, Toru 27 SOF 5,668
3 Aikawa, Ryoji 2 YAK 4,622 3 Sumitani, Ginjiro 2 SEI 5,547
4 Tanishige, Motonobu 27 CHU 4,375 4 Satozaki, Tomoya 22 LOT 4,516
5 Ishihara, Yoshiyuki 31 HIR 3,605 5 Ono, Shota 28 HAM 4,250
First Basemen
1 Hatakeyama, Kazuhiro 33 YAK 10,076 1 Kokubo, Hiroki 9 SOF 12,253
2 Ogasawara, Michihiro 2 YOM 7,656 2 Yamasaki, Takeshi 7 RAK 9,538
3 Kurihara, Kenta 5 HIR 4,962 3 Asamura, Hideto 32 SEI 4,793
4 Brazell, Craig 67 HAN 3,523 4 Hoffpauir, Micah 9 HAM 3,037
5 Blanco, Tony 42 CHU 2,518 5 Kim, Tae-Kyun 52 LOT 2,219
Second Basemen
1 Watanabe, Naoto 2 YOK 7,647 1 Honda, Yuichi 46 SOF 10,183
2 Hirano, Keiichi 5 HAN 7,202 2 Iguchi, Tadahito 6 LOT 8,823
3 Ibata, Hirokazu 6 CHU 6,585 3 Kataoka, Yasuyuki 7 SEI 6,495
4 Higashide, Akihiro 2 HIR 4,262 4 Tanaka, Kensuke 3 HAM 5,207
5 Tanaka, Hiroyasu 7 YAK 3,500 5 Takasu, Yosuke 4 RAK 2,399
Third Baseman
1 Murata, Shuichi 25 YOK 10,470 1 Matsuda, Nobuhiro 5 SOF 13,105
2 Miyamoto, Shinya 6 YAK 7,388 2 Nakamura, Takeya 60 SEI 8,795
3 Arai, Takahiro 25 HAN 6,593 3 Koyano, Eiichi 5 HAM 4,106
4 Morino, Masahiko 30 CHU 3,805 4 Imae, Toshiaki 8 LOT 4,100
5 Kamei, Yoshiyuki 9 YOM 1,099 5 Iwamura, Akinori 1 RAK 1,796
Shortstops
1 Sakamoto, Hayato 6 YOM 11,658 1 Kawasaki, Munenori 52 SOF 13,255
2 Araki, Masahiro 2 CHU 7,479 2 Nakajima, Hiroyuki 3 SEI 10,750
3 Toritani, Takashi 1 HAN 5,236 3 Matsui, Kazuo 32 RAK 4,312
4 Soyogi, Eishin 6 HIR 4,451 4 Kaneko, Makoto 8 HAM 2,912
5 Ishikawa, Takehiro 7 YOK 2,638 5 Ogino, Takashi 4 LOT 2,146
Outfielders
1 Aoki, Norichika 1 YAK 16,373 1 Uchikawa, Seiichi 24 SOF 17,297
2 Balentien, Wladimir 4 YAK 10,473 2 Nakata, Sho 6 HAM 14,021
3 Chono, Hisayoshi 7 YOM 7,600 3 Itoi, Yoshio 7 HAM 9,854
4 Wada, Kazuhiro 5 CHU 7,241 4 Okada, Takahiro 55 ORI 9,200
5 Ramirez, Alex 5 YOM 6,919 5 Tamura, Hitoshi 6 SOF 7,492
6 Morimoto, Hichori 5 YOK 6,225 6 Kuriyama, Takumi 1 SEI 6,527
7 Maru, Yoshihiro 63 HIR 5,313 7 Hijirisawa, Ryo 23 RAK 5,500
8 Hirose, Jun 26 HIR 5,199 8 Tsuchiya, Teppei 46 RAK 4,886
9 Murton, Matt 9 HAN 4,538 9 Yang (Yoh), Dai-Kang 24 HAM 4,222
10 Kanemoto, Tomoaki 6 HAN 4,237 10 Sakaguchi, Tomotaka 9 ORI 3,955
Designated Hitters
1 Inaba, Atsunori 41 HAM 13,196
2 Cabrera, Alex 42 SOF 6,697
3 Fukuura, Kazuya 9 LOT 3,508
4 Fernandez, Jose 52 SEI 2,150
5 Yamasaki, Takeshi 7 RAK 2,143

You can place your votes online at the official Mazda All-Star Game 2011 website through to the 26th (paper ballots through the 22nd).