Welcome to Yakyubaka.com

Mazda All-Star Game 2011: Intermediate Ballot Results, Final Update

by on Jun.24, 2011 @ 5:23 pm, under NPB

Today is the last update before the final results are posted on 6/30.  The NPB had been updating the votes on a daily basis (except weekends) since the first update on 6/13.

Ballot Totals

Total Ballots Internet 158,947
Mobile 264,346
Paper 447,733
Totals 871,026
Valid Ballots Internet 158,947
Mobile 264,346
Paper 431,579
Totals 854,872
Invalid Ballots Internet 0
Paper 16,154
Totals 16,154
Total Valid Votes 9,951,148

Intermediate Results

Central League Pacific League
Rank Player Uni Team Votes Rank Player Uni Team Votes
Starting Pitchers
1 Sato, Yoshinori 11 YAK 76,500 1 Darvish, Yu 11 HAM 96,402
2 Maeda, Kenta 18 HIR 56,215 2 Tanaka, Masahiro 18 RAK 50,304
3 Utsumi, Tetsuya 26 YOM 52,329 3 Sugiuchi, Toshiya 47 SOF 42,619
4 Nomi, Atsushi 14 HAN 40,659 4 Karakawa, Yuki 19 LOT 32,612
5 Sawamura, Hirokazu 15 YOM 37,986 5 Wakui, Hideaki 18 SEI 25,583
6 Fukui, Yuya 11 HIR 36,883 6 Takeda, Masaru 38 HAM 25,562
7 Yoshimi, Kazuki 19 CHU 28,133 7 Saito, Yuki 18 HAM 22,830
8 Tateyama, Shohei 25 YAK 22,299 8 Wada, Tsuyoshi 21 SOF 20,075
9 Takasaki, Kentaro 22 YOK 18,123 9 Makita, Kazuhisa 35 SEI 19,513
10 Chen, Wei-Ying 21 CHU 17,314 10 Settsu, Tadashi 50 SOF 14,749
Middle Relievers
1 Asao, Takuya 41 CHU 161,329 1 Morifuku, Masahiko 19 SOF 111,851
2 Ejiri, Shintaro 27 YOK 66,191 2 Miyanishi, Naoki 25 HAM 69,108
3 Kubo, Yuya 11 YOM 56,540 3 Hirano, Yoshihisa 16 ORI 67,356
4 Aoki, Takahiro 47 HIR 35,627 4 Katayama, Hiroshi 28 RAK 66,377
5 Matsuoka, Kenichi 21 YAK 35,401 5 Uchi, Tatsuya 21 LOT 55,227
Closers
1 Fujikawa, Kyuji 22 HAN 119,519 1 Takeda, Hisashi 21 HAM 132,149
2 Iwase, Hitoki 13 CHU 77,608 2 Mahara, Takahiro 14 SOF 116,787
3 Lim, Chang-Yong 12 YAK 74,325 3 Speier, Ryan 64 RAK 76,468
4 Yamaguchi, Shun 11 YOK 60,031 4 Kishida, Mamoru 18 ORI 49,784
5 Sarfate, Dennis 58 HIR 49,743 5 Yabuta, Yasuhiko 49 LOT 39,471
Catchers
1 Abe, Shinnosuke 10 YOM 128,526 1 Shima, Motohiro 37 RAK 166,901
2 Aikawa, Ryoji 2 YAK 67,187 2 Ono, Shota 28 HAM 65,359
3 Jojima, Kenji 2 HAN 58,910 3 Satozaki, Tomoya 22 LOT 61,436
4 Tanishige, Motonobu 27 CHU 55,129 4 Sumitani, Ginjiro 2 SEI 56,658
5 Ishihara, Yoshiyuki 31 HIR 54,794 5 Hosokawa, Toru 27 SOF 54,313
First Basemen
1 Hatakeyama, Kazuhiro 33 YAK 107,521 1 Yamasaki, Takeshi 7 RAK 136,949
2 Ogasawara, Michihiro 2 YOM 102,505 2 Kokubo, Hiroki 9 SOF 113,661
3 Kurihara, Kenta 5 HIR 71,751 3 Hoffpauir, Micah 9 HAM 64,160
4 Brazell, Craig 67 HAN 49,262 4 Asamura, Hideto 32 SEI 49,644
5 Harper, Brett 42 YOK 36,837 5 Kim, Tae-Kyun 52 LOT 42,465
Second Basemen
1 Watanabe, Naoto 2 YOK 106,512 1 Iguchi, Tadahito 6 LOT 106,847
2 Hirano, Keiichi 5 HAN 86,730 2 Honda, Yuichi 46 SOF 91,827
3 Ibata, Hirokazu 6 CHU 79,010 3 Tanaka, Kensuke 3 HAM 84,165
4 Higashide, Akihiro 2 HIR 61,597 4 Takasu, Yosuke 4 RAK 73,747
5 Tanaka, Hiroyasu 7 YAK 53,957 5 Kataoka, Yasuyuki 7 SEI 66,653
Third Baseman
1 Murata, Shuichi 25 YOK 121,191 1 Matsuda, Nobuhiro 5 SOF 107,257
2 Miyamoto, Shinya 6 YAK 93,000 2 Nakamura, Takeya 60 SEI 79,758
3 Arai, Takahiro 25 HAN 84,761 3 Iwamura, Akinori 1 RAK 77,007
4 Morino, Masahiko 30 CHU 53,600 4 Koyano, Eiichi 5 HAM 73,552
5 Tracy, Chad 43 HIR 23,839 5 Imae, Toshiaki 8 LOT 63,945
Shortstops
1 Sakamoto, Hayato 6 YOM 126,749 1 Kawasaki, Munenori 52 SOF 118,459
2 Araki, Masahiro 2 CHU 82,715 2 Nakajima, Hiroyuki 3 SEI 106,809
3 Toritani, Takashi 1 HAN 78,255 3 Matsui, Kazuo 32 RAK 92,986
4 Soyogi, Eishin 6 HIR 60,281 4 Kaneko, Makoto 8 HAM 60,376
5 Ishikawa, Takehiro 7 YOK 43,591 5 Ogino, Takashi 4 LOT 36,327
Outfielders
1 Aoki, Norichika 1 YAK 164,046 1 Nakata, Sho 6 HAM 153,653
2 Balentien, Wladimir 4 YAK 101,632 2 Uchikawa, Seiichi 24 SOF 143,045
3 Chono, Hisayoshi 7 YOM 90,677 3 Itoi, Yoshio 7 HAM 117,210
4 Ramirez, Alex 5 YOM 88,384 4 Okada, Takahiro 55 ORI 104,950
5 Wada, Kazuhiro 5 CHU 83,296 5 Tsuchiya, Teppei 46 RAK 98,617
6 Maru, Yoshihiro 63 HIR 81,388 6 Hijirisawa, Ryo 23 RAK 95,532
7 Morimoto, Hichori 5 YOK 77,624 7 Nakamura, Masato 00 RAK 71,428
8 Murton, Matt 9 HAN 70,997 8 Yang (Yoh), Dai-Kang 24 HAM 70,825
9 Hirose, Jun 26 HIR 60,200 9 Sakaguchi, Tomotaka 9 ORI 66,461
10 Takahashi, Yoshinobu 24 YOM 54,533 10 Tamura, Hitoshi 6 SOF 60,159
Designated Hitters
1 Inaba, Atsunori 41 HAM 153,070
2 Cabrera, Alex 42 SOF 65,209
3 Ruiz, Randy 3 RAK 64,359
4 Fukuura, Kazuya 9 LOT 53,261
5 Kitagawa, Hirotoshi 23 ORI 28,703

There's still time: you can place your votes online at the official Mazda All-Star Game 2011 website through to the 26th.