Welcome to Yakyubaka.com

Mazda All-Star Game 2011: Final Fan and Player Ballot Results

by on Jun.30, 2011 @ 5:38 pm, under NPB

Ballot Totals

Total Ballots Internet 211,181
Mobile 375,022
Paper 1,507,025
Totals 2,093,228
Valid Ballots Internet 211,181
Mobile 375,022
Paper 1,469,217
Totals 2,055,420
Invalid Ballots Internet 0
Paper 37,808
Totals 37,808
Total Valid Votes 21,231,018

Final Results

Central League Pacific League
Rank Player Uni Team Votes Rank Player Uni Tm Votes
Starters
◎1 Sato, Yoshinori 11 YAK 206,453 ◎1 Darvish, Yu 11 HAM 161,420
2 Maeda, Kenta 18 HIR 130,977 2 Tanaka, Masahiro 18 RAK 120,205
3 Utsumi, Tetsuya 26 YOM 96,018 3 Sugiuchi, Toshiya 47 SOF 93,228
4 Fukui, Yuya 11 HIR 84,767 4 Karakawa, Yuki 19 LOT 90,954
5 Sawamura, Hirokazu 15 YOM 77,465 5 Saito, Yuki 18 HAM 59,489
6 Nomi, Atsushi 14 HAN 74,703 6 Wakui, Hideaki 18 SEI 56,729
7 Yoshimi, Kazuki 19 CHU 57,078 7 Makita, Kazuhisa 35 SEI 51,667
8 Ishikawa, Masanori 19 YAK 40,384 8 Wada, Tsuyoshi 21 SOF 50,358
9 Tateyama, Shohei 25 YAK 36,893 9 Naruse, Yoshihisa 17 LOT 43,442
10 Chen, Wei-Ying 21 CHU 32,674 10 Takeda, Masaru 38 HAM 40,242
Relievers
◎1 Asao, Takuya 41 CHU 287,078 ◎1 Morifuku, Masahiko 19 SOF 221,510
2 Ejiri, Shintaro 27 YOK 143,339 2 Hirano, Yoshihisa 16 ORI 206,477
3 Matsuoka, Kenichi 21 YAK 137,943 3 Uchi, Tatsuya 21 LOT 141,856
4 Kubo, Yuya 11 YOM 131,696 4 Katayama, Hiroshi 28 RAK 119,365
5 Aoki, Takahiro 47 HIR 92,488 5 Miyanishi, Naoki 25 HAM 118,034
Closers
◎1 Fujikawa, Kyuji 22 HAN 209,111 ◎1 Mahara, Takahiro 14 SOF 233,874
2 Lim, Chang-Yong 12 YAK 194,340 2 Takeda, Hisashi 21 HAM 218,570
3 Iwase, Hitoki 13 CHU 152,194 3 Speier, Ryan 64 RAK 128,528
4 Yamaguchi, Shun 11 YOK 133,881 4 Yabuta, Yasuhiko 49 LOT 121,704
5 Sarfate, Dennis 58 HIR 116,149 5 Kishida, Mamoru 18 ORI 120,734
Catchers
◎1 Abe, Shinnosuke 10 YOM 255,315 ◎1 Shima, Motohiro 37 RAK 281,982
2 Aikawa, Ryoji 2 YAK 181,602 2 Sumitani, Ginjiro 2 SEI 131,165
3 Ishihara, Yoshiyuki 31 HIR 127,249 3 Satozaki, Tomoya 22 LOT 130,513
4 Jojima, Kenji 2 HAN 112,155 4 Hosokawa, Toru 27 SOF 122,617
5 Tanishige, Motonobu 27 CHU 110,221 5 Ono, Shota 28 HAM 112,008
First Basemen
◎1 Hatakeyama, Kazuhiro 33 YAK 250,443 ◎1 Yamasaki, Takeshi 7 RAK 237,665
2 Ogasawara, Michihiro 2 YOM 209,110 2 Kokubo, Hiroki 9 SOF 233,880
3 Kurihara, Kenta 5 HIR 162,854 3 Kim, Tae-Kyun 52 LOT 152,056
4 Harper, Brett 42 YOK 96,708 4 Asamura, Hideto 32 SEI 127,305
5 Brazell, Craig 67 HAN 92,032 5 Hoffpauir, Micah 9 HAM 108,350
Second Basemen
◎1 Ibata, Hirokazu 6 CHU 239,429 ◎1 Iguchi, Tadahito 6 LOT 290,018
2 Hirano, Keiichi 5 HAN 233,494 2 Honda, Yuichi 46 SOF 206,897
3 Watanabe, Naoto 2 YOK 214,359 3 Kataoka, Yasuyuki 7 SEI 147,444
4 Tanaka, Hiroyasu 7 YAK 159,569 4 Tanaka, Kensuke 3 HAM 132,075
5 Higashide, Akihiro 2 HIR 138,218 5 Takasu, Yosuke 4 RAK 130,872
Third Baseman
◎1 Murata, Shuichi 25 YOK 227,194 ◎1 Matsuda, Nobuhiro 5 SOF 215,727
2 Miyamoto, Shinya 6 YAK 219,995 2 Imae, Toshiaki 8 LOT 185,136
3 Arai, Takahiro 25 HAN 154,153 3 Nakamura, Takeya 60 SEI 170,303
4 Morino, Masahiko 30 CHU 111,044 4 Koyano, Eiichi 5 HAM 163,617
5 Tracy, Chad 43 HIR 68,688 5 Iwamura, Akinori 1 RAK 128,626
Shortstops
◎1 Sakamoto, Hayato 6 YOM 244,933 ◎1 Kawasaki, Munenori 52 SOF 236,983
2 Toritani, Takashi 1 HAN 232,541 2 Nakajima, Hiroyuki 3 SEI 216,052
3 Araki, Masahiro 2 CHU 155,074 3 Matsui, Kazuo 32 RAK 161,131
4 Soyogi, Eishin 6 HIR 139,445 4 Kaneko, Makoto 8 HAM 100,354
5 Kawabata, Shingo 36 YAK 124,660 5 Ogino, Takashi 4 LOT 89,876
Outfielders
◎1 Aoki, Norichika 1 YAK 334,586 ◎1 Uchikawa, Seiichi 24 SOF 278,443
◎2 Balentien, Wladimir 4 YAK 232,120 ◎2 Nakata, Sho 6 HAM 265,289
◎3 Ramirez, Alex 5 YOM 189,961 ◎3 Okada, Takahiro 55 ORI 252,274
4 Chono, Hisayoshi 7 YOM 189,913 4 Itoi, Yoshio 7 HAM 194,483
5 Maru, Yoshihiro 63 HIR 177,888 5 Tsuchiya, Teppei 46 RAK 180,407
6 Morimoto, Hichori 5 YOK 165,511 6 Sakaguchi, Tomotaka 9 ORI 178,667
7 Wada, Kazuhiro 5 CHU 160,534 7 Hijirisawa, Ryo 23 RAK 169,423
8 Hirose, Jun 26 HIR 142,336 8 Okada, Yoshifumi 66 LOT 154,292
9 Murton, Matt 9 HAN 128,295 9 Kuriyama, Takumi 1 SEI 135,899
10 Takahashi, Yoshinobu 24 YOM 126,733 10 Tamura, Hitoshi 6 SOF 132,513
Designated Hitters
◎1 Inaba, Atsunori 41 HAM 262,484
2 Cabrera, Alex 42 SOF 145,431
3 Fukuura, Kazuya 9 LOT 143,310
4 Ruiz, Randy 3 RAK 100,010
5 Fernandez, Jose 52 SEI 57,255
Rank Player Uni Tm Votes Rank Player Uni Tm Votes
Central League Pacific League

◎ Denotes top fan vote-getter

Player Voting Results (796 ballots)

Central League Pacific League
Team Player Votes Team Player Votes
Starters
YOM Utsumi, Tetsuya 148 HAM ★◎ Darvish, Yu 490
YAK Sato, Yoshinori 101 RAK Tanaka, Masahiro 27
YAK Tateyama, Shohei 79 SOF Sugiuchi, Toshiya 23
Catchers
YOM ★◎ Abe, Shinnosuke 333 RAK ★◎ Shima, Motohiro 189
YAK Aikawa, Ryoji 108 SEI Sumitani, Ginjiro 168
HAN Jojima, Kenji 84 SOF Hosokawa, Toru 102
First Basemen
YAK ★◎ Hatakeyama, Kazuhiro 159 SOF Kokubo, Hiroki 276
YOM Ogasawara, Michihiro 140 SEI Asamura, Hideto 78
HAN Brazell, Craig 102 RAK Yamasaki, Takeshi 74
Second Basemen
HAN Hirano, Keiichi 290 SOF Honda, Yuichi 209
CHU Ibata, Hirokazu 124 LOT Iguchi, Tadahito 193
HIR Higashide, Akihiro 87 HAM Tanaka, Kensuke 132
Third Baseman
YOK ★◎ Murata, Shuichi 262 SOF ★◎ Matsuda, Nobuhiro 248
YAK Miyamoto, Shinya 146 SEI Nakamura, Takeya 240
HAN Arai, Takahiro 143 LOT Imae, Toshiaki 88
Shortstops
YOM ★◎ Sakamoto, Hayato 342 SEI Nakajima, Hiroyuki 390
CHU Araki, Masahiro 128 Kawasaki, Munenori 207
HAN Toritani, Takashi 106 Matsui, Kazuo 58
Outfielders
YAK ★◎ Aoki, Norichika 396 SOF ★◎ Uchikawa, Seiichi 442
YAK ★◎ Balentien, Wladimir 328 HAM Itoi, Yoshio 389
YOM Chono, Hisayoshi 265 HAM ★◎ Nakata, Sho 209
YOM Ramirez, Alex 178 ORI Sakaguchi, Tomotaka 174
CHU Wada, Kazuhiro 169 ORI Okada, Takahiro 172
HAN Murton, Matt 159 HAM Inaba, Atsunori 140
YOK Sledge, Terrmel 107 SEI Kuriyama, Takumi 89
YOK Morimoto, Hichori 69 SOF Tamura, Hitoshi 70
CHU Hirata, Ryosuke 56 LOT Okada, Yoshifumi 56
Designated Hitters
RAK Yamasaki, Takeshi 166
SOF Cabrera, Alex 154
ORI Okada, Takahiro 69

★ Denotes top player vote-getter
◎ Denotes top fan vote-getter

===

What's left: The manager selections will be announced on 7/4.  Players that didn't make the roster either through fan, player, or manager selection will have a shot during the Plus One round.  Results from the Plus One ballots will be announced on 7/13.  Each league roster will contain a total 32 players.