Welcome to Yakyubaka.com

Summer Koshien: Quarterfinal brackets released

by on Aug.16, 2011 @ 10:59 am, under High School, Summer Koshien

The Quarterfinal brackets were selected today and will be as follows:

Quarterfinals
8/17
(Wed)
8:00 Gm 1 ToyoDai Himeji (Hyogo) Kosei Gakuin (Aomori)
10:30 Gm 2 Josuikan (Hiroshima) Kanzei (Okayama)
8/18
(Thurs)
8:00 Gm 1 Chiben Gakuen (Nara) Sakushin Gakuin (Tochigi)
10:30 Gm 2 NichiDaiSan (Nishi Tokyo) Narashino (Chiba)