Welcome to Yakyubaka.com

2011 National Athletic Tournament

by on Aug.18, 2011 @ 1:26 am, under High School

2011 National Athletic Tournament will be taking place in Yamaguchi this year between 10/2 and 10/5. The following 12 high schools will be participating:

High School Region
Kosei Gakuin Aomori
Noshiro Shogyo Akita
Sakushi Gakuin Tochigi
Narashino Chiba
NichiDaiSan Tokyo
Kanazawa Ishikawa
Chiben Gakuen Nara
ToyoDai Himeji Hyogo
Kanzei Okayama
Josuikan Hiroshima
Tokushima Shogyo Tokushima
Yanai Gakuen Yamaguchi

Alternates: Karatsu Shogyo (Saga), Eimei (Kagawa)