Welcome to Yakyubaka.com

Hanshin Tigers make a few uniform number changes

by on Dec.28, 2011 @ 5:27 pm, under NPB

The Tigers announced the following uniform number changes/additions today:

Additions/Changes

Pos Players Old New
P Kiyohara, Daiki 65 47
C Hashimoto, Ryohei 38 66
INF Kurose, Haruki 66 38
Coach Arita, Shuzo   77
Coach Sekikawa, Koichi   78
Coach Yufune, Toshiro   79
Coach Tamura, Fujio   82
P Matsuzaki, Shingo   65
OF Ito, Hayata   51
P Saiuchi, Hiroaki   26
INF Nishida, Naoto   33
P Ito, Kazuo   17
P Matsuda, Ryoma   56
C Hirokami, Seiya   128