Welcome to Yakyubaka.com

2012 NPB Fresh All-Star Rosters

by on May.18, 2012 @ 5:48 pm, under NPB

The 2012 Fresh All-Star rosters were posted today.

Eastern League (1st base)   Western League (3rd base)
  Player Uni Team Draft Pos   Player Uni Team Draft
  Igarashi, Shinichi 83 HAM   MGR   Suzuki, Takamasa 78 CHU  
  Kawai, Masahiro 78 YOM   Coach   Ogawa, Kazuo 78 SOF  
  Nimura, Toru 80 RAK   Coach   Yoshitake, Haruki 74 HAN  
  Nakamura, Masaru 36 HAM '09 (1) P * Nishikawa, Kentaro 32 CHU '11 (2)
* Ichioka, Ryuji 46 YOM '11 (3) P * Tsuji, Takehiko 35 CHU '11 (4)
  Odachi, Kyohei 99 YOM '09-I (4) P * Takeda, Shota 30 SOF '11 (1)
* Muto, Yoshitaka 34 RAK '11 (1) P * Kayama, Shinya 57 SOF '11 (5)
  Yagi, Ryosuke 70 YAK '08 (2) P   Futagami, Kazuhito 18 HAN '09 (1)
* Togame, Ken 21 SEI '11 (1) P * Saiuchi, Hiroaki 26 HAN '11 (2)
* Kitagata, Yujo 28 YOK '11 (1) P   Tsukahara, Shohei 59 ORI '10 (4)
  Minami, Masaki 33 LOT '10 (2) P   Nakazaki, Shota 56 HIR '10 (6)
* Okajima, Takero 27 RAK '11 (4) C   Akada, Ryuichiro 202 CHU '09-I (2)
  Nishida, Akihisa 30 YAK '10 (3) C   Nakatani, Masahiro 60 HAN '10 (3)
* Takajo, Shuto 32 YOK '11 (2) C   Isomura, Yoshitaka 61 HIR '10 (5)
  Nishikawa, Haruki 26 HAM '10 (2) INF * Takahashi, Shuhei 31 CHU '11 (1)
  Wada, Ryota 010 YOM '10-I (1) INF   Morikoshi, Yuto 54 CHU '10 (4)
  Aso, Tomofumi 114 YAK '09-I (2) INF * Tsukada, Masayoshi 32 SOF '11 (3)
* Nagae, Kyohei 59 SEI '11 (4) INF   Makihara, Taisei 129 SOF '10-I (5)
* Kuwahara, Masayuki 37 YOK '11 (4) INF * Adachi, Ryoichi 3 ORI '11 (1)
* Suzuki, Daichi 35 LOT '11 (3) INF * Shimada, Takuya 33 ORI '11 (2)
  Omine, Shota 50 LOT '09 (3) INF * Kikuchi, Ryosuke 33 HIR '11 (2)
  Taniguchi, Yuya 64 HAM '10 (5) OF * Ito, Hayata 51 HAN '11 (1)
  Enomoto, Aoi 36 RAK '10 (4) OF * Kawabata, Takayoshi 46 ORI '11 (8)
  Ishikawa, Mitsugu 53 SEI '09 (4) OF * Habu, Shohei 43 HIR '11 (4)

* denotes first year players
'XX (Z) XX is year the player was drafted, Z indicates round. I = Ikusei

Replacements

Injury: Seiji Tahara (Yomiuri) in for Kyohei Odachi (Yomiuri)

Injury: Wataru Hiyane (Yakult) in for Tomofumi Aso (Yakult)

Injury: Kyohei Kamezawa (Softbank) in for Masayoshi Tsukada (Softbank)