Welcome to Yakyubaka.com

2012 Inter-City Baseball Tournament: JX-ENEOS wins tournament

by on Jun.24, 2012 @ 11:38 pm, under Industrial

1st Round
Date Gm Time Team 1 Score Team 2
7/13 (Fri) 1-1 18:30 JR Higashi Nihon 5-1 Oji Seishi
7/14 (Sat) 2-1 10:30 Kyushu Mitsubishi Jidosha 2-1 Yamaha
2-2 14:00 Hitachi Seisakusho 5-7 JFE Nishi Nihon
2-3 18:00 JR Tokai 1-2 NTT Higashi Nippon
7/15 (Sun) 3-1 10:30 Fuji Juko Kogyo 3-2 Mitsubishi Juko Kogyo Kobe
3-2 14:00 JR Hokkaido 2-4 Toyota Jidosha
3-3 18:00 Meiji Yasuda Seimei 1-2 Hakuwa Victorys
7/16 (Mon) 4-1 10:30 Shikoku Ginko 0-1 Nihon Seimei
4-2 14:00 JFE Higashi Nihon 7-0 Fushiki Kairiku Unso
4-3 18:00 TDK 3-5 Honda
7/17 (Tues) 5-1 10:30 Sega Sammy 4-2 Nippon Tsuun
5-2 14:00 Toshiba 7-2 Toho Gas
5-3 18:00 J Project 1-2 JX-ENEOS
7/18 (Wed) 6-1 10:30 JR Kyushu 8-1 Nippon Shinyaku
6-2 14:00 Shichiju-shichi Ginko 1-2 NTT Nishi Nippon
6-3 18:00 Panasonic 2-1 Honda Kumamoto
2nd Round
Date Gm Time Team 1 Score Team 2
7/19 (Thurs) 7-1 10:30 JR Higashi Nihon 3-1 Fuji Juko Kogyo
7-2 14:00 Honda 0-3 Toshiba
7-3 18:00 JFE Higashi Nihon 4-1 Kyushu Mitsubishi Jidosha
7/20 (Fri) 8-1 10:30 Hakuwa Victorys 8-7 NTT Nishi Nippon
8-2 14:00 JFE Nishi Nihon 0-1 Panasonic
8-3 18:00 JX-ENEOS 2-1 Sega Sammy
7/21 (Sat) 9-1 10:30 Toyota Jidosha 2-7 NTT Higashi Nippon
9-2 14:00 Nihon Seimei 1-0 JR Kyushu
Quarterfinals
Date Gm Time Team 1 Score Team 2
7/21 (Sat) 9-3 18:00 JR Higashi Nihon 3-0 Toshiba
7/22 (Sun) 10-1 10:30 JFE Higashi Nihon 10-1 Hakuwa Victorys
10-2 14:00 Panasonic 5-9 JX-ENEOS
10-3 18:00 NTT Higashi Nippon 10-0 Nihon Seimei
Semifinals
Date Gm Time Team 1 Score Team 2
7/23 (Mon) 11-1 14:00 JR Higashi Nihon 3-2 JFE Higashi Nihon
11-2 18:00 JX-ENEOS 4-2 NTT Higashi Nippon
Finals
Date Gm Time Team 1 Score Team 2
7/24 (Tues) 12-1 18:00 JR Higashi Nihon 3-6 JX-ENEOS