Welcome to Yakyubaka.com

38th Industrial League Championship: JX-ENEOS takes tournament

by on Oct.02, 2012 @ 11:57 pm, under Industrial

The JABA posted brackets for the 38th Industrial League Championship today.

Date: November 3-11
Venue: Kyocera Dome

First Round
Date Gm Time First Base Score Third Base
11/3 1-1 12:00 NTT Nishi Nihon 1-0 Mitsubishi Juko Yokohama
1-2 15:00 Vital-net 3-2 Shin Nittetsu Sumikin Tokai REX
1-3 18:00 Toho Gas 11-6 Shin Nittetsu Sumikin Kashima
11/4 2-1 12:00 Nihon Seimei 13-0 JR Shikoku
2-2 15:00 JR Tokai 0-2 Shin Nittetsu Sumikin Kazusa Magic
2-3 18:00 JR Higashi Nihon 6-0 Shin Nittetsu Sumikin Hirohata
11/5 3-1 12:00 Koku Jietai Chitose 0-2 Shichi-ju-shichi Ginko
3-2 15:00 JFE Nishi Nihon 3-2 Shiga-Takashima BC
3-3 18:00 Panasonic 5-0 Saginomiya Seisakusho
11/6 4-1 12:00 Seino Unyu 3-5 Honda
4-2 15:00 Mitsubishi Juko Nagoya 1-2 JR Kyushu
4-3 18:00 Hakuwa Victorys 3-4 Nippon Tsuun
11/7 5-1 12:00 Toyota 5-3 Honda Kumamoto
5-2 15:00 Nippon Shinyaku 6-3 JFE Higashi Nihon
5-3 18:00 Nichidai 2-0 Hitachi Seisakusho
11/8 6-1 12:00 Mitsubishi Juko Hiroshima 5-10 JX-ENEOS
Second Round
Date Gm Time First Base Score Third Base
11/8 6-2 15:00 Vital-net 1-2 Shichi-ju-shichi Ginko
6-3 18:00 Panasonic 2-1 JFE Nishi Nihon
11/9 7-1 12:00 Honda 3-4 JR Kyushu
7-2 15:00 Nippon Tsuun 3-10 JR Higashi Nihon
7-3 18:00 Toyota 7-1 NTT Nishi Nihon
11/10 8-1 12:00 Nippon Shinyaku 2-9 Toho Gas
8-2 15:00 Nichidai 2-3 JX-ENEOS
8-3 18:00 Shin Nittetsu Sumikin Kazusa Magic 3-6 Nihon Seimei
Quarterfinals
Date Gm Time First Base Score Third Base
11/11 9-1 9:00 Shichi-ju-shichi Ginko 1-4 Panasonic
9-2 12:00 JR Kyushu 1-2 JR Higashi Nihon
9-3 15:00 Toyota 5-3 Toho Gas
9-4 18:00 JX-ENEOS 2-1 Nihon Seimei
Semifinals
Date Gm Time First Base Score Third Base
11/12 10-1 14:00 Panasonic 2-8 JR Higashi Nihon
10-2 18:00 Toyota 0-1 JX-ENEOS
Finals
Date Gm Time First Base Score Third Base
11/13 11-1 18:00 JR Higashi Nihon 1-5 JX-ENEOS

Last update: 11/13 @ 10:16pm