Welcome to Yakyubaka.com

[6/11/2013] Suntory Dream Match 2013

by on Jun.11, 2013 @ 9:21 pm, under Other

Suntory Dream Match 2013 will take place at Tokyo Dome on July 29.  Admission is free, but limited to 20,000 pairs of tickets that will be given away in a random drawing.  Interested fans will have to submit an entry, either online or with a postcard between June 11 and July 3.  More information can be found at the official site.

===

The Premium Malts

GM: Isao Harimoto
Manager: Koji Yamamoto

 • Kozo Kawato
 • Choji Murata
 • Osamu Higashio
 • Kojiro Ikegaya
 • Yoshiharu Wakana
 • Randy Bass
 • Nobuhiro Takashiro
 • Masayuki Kakefu
 • Mitsuo Tatsukawa
 • Yutaka Ono
 • Hiromichi Ishige
 • Akinobu Okada
 • Kaname Yashiki
 • Norifumi Nishimura
 • Katsumi Hirosawa
 • Fumio Kubo
 • Sadaaki Yoshimura
 • Kazutomo Miyamoto
 • Yukihiro Nishizaki
 • Tsuyoshi Yoda
 • Minoru Yojo
 • Kiyoshi Hatsushiba
 • Shuji Nishiyama
 • Shinji Sasaoka
 • Kiyoshi Hashimoto
 • Daisuke Motoki
 • Osamu Hamanaka

Tohoku Japan Heroes

GM: Akihiko Oya
Manager: Yasushi Tao

 • Tomohisa Shoji
 • Tadashi Matsumoto
 • Kazuhiko Endo
 • Shoji Sadaoka
 • Kazunori Shinozuka
 • Motokuni Sano
 • Hiroshi Sato
 • Norihiro Komada
 • Kimiyasu Kudo
 • Hiromi Makihara
 • Yoshiaki Kanemura
 • Masahiro Takahashi
 • Punch Sato
 • Atsuya Furuta
 • Katsuhito Mizuno
 • Kenji Tomashino
 • Masumi Kuwata
 • Shigeki Sano
 • Atsushi Kataoka
 • Hiroki Nomura
 • Takahiro Saeki
 • Satoru Kanemura
 • Tatsuya Shiokawa

The list of players is subject to change and is listed in no particular order.

Source: official site, press release