Welcome to Yakyubaka.com

[7/31/2013] Trade and new contract deadline passes

by on Jul.31, 2013 @ 7:23 pm, under NPB

The trade and new contract trade deadline passed today.

According to Sponichi, between the start of the season and the trade deadline:

 • four trades were completed
 • twelve foreign players were signed to new contracts
 • fifteen Ikusei players were added to seventy-man rosters

Source: Sponichi 7/31/2013

===

Trades

 1. 07/26/2013 - Orix Makoto Yoshino for Softbank Keisuke Kato
 2. 07/09/2013 - Seibu Shuichiro Osada for Yokohama Naoto Watanabe
 3. 05/23/2013 - Seibu Hisashi Takayama for Hanshin Yusuke Kawasaki
 4. 05/01/2013 - Hiroshima Takahiro Aoki for Yomiuri Jumpei Ono

Foreign Player Contracts

 1. 07/29/2013 - Brad Mills (Orix)
 2. 07/29/2013 - Jose Fernandez (Orix)
 3. 07/26/2013 - Paul Oseguera (Softbank)
 4. 07/12/2013 - Justin Thomas (Nippon Ham)
 5. 07/01/2013 - Craig Brazell (Lotte)
 6. 06/20/2013 - Kenny Ray (Rakuten)
 7. 06/19/2013 - Warner Madrigal (Chunichi)
 8. 06/19/2013 - Tim Corcoran (Yokohama)
 9. 06/18/2013 - Kila Ka'aihue (Hiroshima)
 10. 06/18/2013 - Chris Carter (Seibu)
 11. 05/27/2013 - Blaine Boyer (Hanshin)
 12. 05/02/2013 - Chris Leroux (Yakult)

Ikusei Players

 1. 07/31/2013 - Edison Barrios (Softbank)
 2. 07/31/2013 - Shota Kurosawa (Lotte)
 3. 07/29/2013 - Kosuke Tomita (Yokohama)
 4. 07/29/2013 - Hiroki Nishikawa (Orix)
 5. 07/26/2013 - Masumi Hoshino (Yomiuri)
 6. 07/25/2013 - Komei Fujisawa (Seibu)
 7. 07/23/2013 - Keisuke Hayashi (Hanshin)
 8. 07/23/2013 - Keisuke Kano (Hanshin)
 9. 07/22/2013 - Shingo Ito (Chunichi)
 10. 07/17/2013 - Masashi Nishimori (Yokohama)
 11. 07/01/2013 - Masaki Ihara (Orix)
 12. 06/02/2013 - Sho Miyagawa (Rakuten)
 13. 05/13/2013 - Takeaki Tokuyama (Yakult)
 14. 05/02/2013 - Ryuichiro Akada (Chunichi)
 15. 05/11/2013 - Sho Arima (Softbank)