Welcome to Yakyubaka.com

[8/30/2013] 58th National High School Rubber Baseball Tournament

by on Aug.30, 2013 @ 8:46 pm, under High School

The 58th National High School Rubber Baseball Tournament ended today with Yokohama Shuyukan beating Nitta 3-2 in the Finals.

Additional information can be found at the official site.

===

Schedule and Scores

Date Gm Time Away Team Score Home Team Venue
8/25
(Sun)
Rained out
8/26
(Mon)
-- 9:00 Opening Ceremonies Akashi Park Stadium
1 10:20 Tsuchiura Nihon Daigaku
(Kita Kanto)
2-0 Kobe Gakuin Daigaku Fuzoku
(Hyogo)
Akashi Park Stadium
2 12:50 Akita Shogyo
(Kita Tohoku)
1-0 Fukuoka Daigaku Fuzoku Ohori
(Hokubu Kyushu)
Akashi Park Stadium
3 12:00 Haguro
(Minami Tohoku)
1-2 Nitta
(Shikoku)
Takasago Stadium
4 14:30 Shizuoka Shogyo
(Tokai)
1-0 Niimi
(Higashi Chugoku)
Takasago Stadium
8/27
(Tue)
5 9:30 Waseda Daigaku Kotogakuin
(Tokyo)
2-0 Hiroshima Daigaku Fuzoku Fukuyama
(Nishi Chugoku)
Akashi Park Stadium
6 12:00 Yokohama Shuyukan
(Minami Kanto)
3-0 Shingu
(Kinki)
Akashi Park Stadium
7 10:00 Matsusho Gakuen
(Hokushinetsu)
0-1 Kagoshima Kogyo
(Nanbu Kyushu)
Takasago Stadium
8 12:30 Takikawa Nishi
(Hokkaido)
1-2 PL Gakuen
(Osaka)
Takasago Stadium
8/28
(Wed)
9 9:30 Nitta
(Shikoku)
3-2 Shizuoka Shogyo
(Tokai)
Akashi Park Stadium
10 12:00 Kagoshima Kogyo
(Nanbu Kyushu)
0-1 PL Gakuen
(Osaka)
Akashi Park Stadium
11 10:00 Tsuchiura Nihon Daigaku
(Kita Kanto)
0-5 Akita Shogyo
(Kita Tohoku)
Takasago Stadium
12 12:30 Waseda Daigaku Kotogakuin
(Tokyo)
1-10 Yokohama Shuyukan
(Minami Kanto)
Takasago Stadium
8/29
(Thu)
13 9:30 Akita Shogyo
(Kita Tohoku)
3-5 Nitta
(Shikoku)
Akashi Park Stadium
14 12:00 Yokohama Shuyukan
(Minami Kanto)
4-1 PL Gakuen
(Osaka)
Akashi Park Stadium
8/30
(Fri)
15 11:00 Nitta
(Shikoku)
2-3 Yokohama Shuyukan
(Minami Kanto)
Akashi Park Stadium
    Closing Ceremonies Akashi Park Stadium