Welcome to Yakyubaka.com

[11/16/2013] 44th Meiji Jingu Baseball Tournament – Day 1

by on Nov.16, 2013 @ 10:01 pm, under College, High School

University

Game 1

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Fukuoka 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
Hachinohe 1 0 0 0 0 5 0 0 x 6

official box score

Game 2

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Kinki Daigaku Kogakubu 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Jobu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

official box score

Game 3

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R
Chubu Gakuin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
Kwansei Gakuin Daigaku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

official box score

=====

High School

Game 1

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Mie 0 0 0 0 0 1 0 3 0 4
Ryukoku Heian 0 0 2 2 1 0 0 0 x 5

official box score

Game 2

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Okinawa Shogoku 0 0 0 0 0 2 0 1 5 8
Kanto Daiichi 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3

official box score

======

See also: