Welcome to Yakyubaka.com

[3/27/2014] Tokyo Sports 2014 NPB Predictions

by on Mar.27, 2014 @ 3:16 pm, under NPB

Tokyo Sports' baseball analysts provide their predictions for the 2014 season.

Central League

  1 2 3 4 5 6
Oshita, Tsuyoshi Yomiuri Hiroshima Hanshin Chunichi Yokohama Yakult
Uno, Masaru Yomiuri Hiroshima Chunichi Hanshin Yokohama Yakult
Tokutsu, Takahiro Yomiuri Hanshin Hiroshima Yokohama Chunichi Yakult
Otomo, Susumu Yomiuri Hiroshima Chunichi Hanshin Yokohama Yakult
Maeda, Yukinaga Yomiuri Hiroshima Yokohama Hanshin Chunichi Yakult
Asai, Hideki Yomiuri Chunichi Hanshin Yakult Yokohama Hiroshima

Pacific League

  1 2 3 4 5 6
Oshita, Tsuyoshi Softbank Rakuten Lotte Seibu Orix Nippon Ham
Uno, Masaru Softbank Rakuten Lotte Orix Seibu Nippon Ham
Tokutsu, Takahiro Softbank Lotte Rakuten Seibu Orix Nippon Ham
Otomo, Susumu Softbank Nippon Ham Seibu Rakuten Orix Lotte
Maeda, Yukinaga Softbank Lotte Rakuten Seibu Nippon Ham Orix
Asai, Hideki Rakuten Softbank Orix Lotte Seibu Nippon Ham

Source: Tokyo Sports 3/27/2014

Tags: