Welcome to Yakyubaka.com

[9/5/2014] 2014 National Athletic Tournament Schedule – Meitoku Gijuku wins tournament

by on Sep.06, 2014 @ 1:48 am, under High School

Schedule

First Round
Date Time Gm   Score  
10/13 08:30 1 Okinawa Shogaku
(Okinawa)
1-10 Meitoku Gijuku
(Kochi)
10/13 11:00 2 Tsuruga Kehi
(Fukui)
6-5 Mie
(Mie)
10/13 13:30 3 Osaka Toin
(Osaka)
4-5 Nihon Bunri
(Niigata)
10/13 16:00 4 Seiko Gakuin
(Fukushima)
3-2 Kaisei
(Nagasaki)
Second Round
Date Time Gm   Score  
10/14 08:30 5 Yazu
(Tottori)
2-1 Hachinohe Gakuin Kosei
(Aomori)
10/14 11:00 6 Kenko Fukushi Daigaku Takasaki
(Gunma)
13-10 Tokai Daigaku Fuzoku Daiyon
(Hokkaido)
10/14 13:30 7 Meitoku Gijuku
(Kochi)
7-2 Tsuruga Kehi
(Fukui)
10/14 16:00 8 Nihon Bunri
(Niigata)
8-1 Seiko Gakuin
(Fukushima)
Semifinals
Date Time Gm   Score  
10/15 10:00 9 Yazu
(Tottori)
6-20 Meitoku Gijuku
(Kochi)
10/15 13:00 10 Nihon Bunri
(Niigata)
3-7 Kenko Fukushi Daigaku Takasaki
(Gunma)
Finals
Date Time Gm   Score  
10/16 11:00 11 Meitoku Gijuku
(Kochi)
3-2 Kenko Fukushi Daigaku Takasaki
(Gunma)

Venue: Nagasaki Big N Stadium

===

See also:

[8/22/2014] 2014 National Athletic Tournament