Welcome to Yakyubaka.com

[11/15/2014] Meiji Jingu Tournament: Day 2

by on Nov.15, 2014 @ 9:28 pm, under College, High School

High School

Game 1 - 8:32

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Shizuoka 1 0 1 0 2 0 0 0 0 4 9 1
Tokai Daigaku Sugao 0 1 1 1 0 1 0 3 x 7 7 2

Official Box Score

Game 2 - 11:11

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Tenri 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 6 0
Sendai Ikuei Gakuen 0 0 2 0 0 1 3 0 x 6 8 0

Official Box Score

College

Game 3 - 13:36

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Tokuyama 0 0 0 0 0 0 0     0 4 2
Meiji 2 1 2 2 2 0 x     9 15 1

Official Box Score

Game 4 - 16:20

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Kyoto Sangyo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1
Tokyo Nogyo Hokkaido Okhotsk 0 0 0 1 0 0 0 2 x 3 8 2

Official Box Score

===

See also: