Welcome to Yakyubaka.com

[10/11/2015] Phoenix League Scores From October 12

by on Oct.12, 2015 @ 11:06 pm, under NPB

Phoenix League Scores from October 12

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Softbank 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Lotte 0 0 1 0 1 0 0 0 x 2

Sokken Stadium

Softbank
Pitchers: Ken Okamoto (4.0), Eiji Kakinoki (1.0), Daichiro Ito (3.0)

Lotte
Pitchers: Yuta Kimura (8.0), Shohei Yoshihara (1.0)

Source: official game page, Softbank summaryLotte summary

===

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Hanshin 0 0 0 0 2 2 0 0 0 4
Yokohama 0 0 0 0 0 0 7 0 x 7

Sun Marine Stadium

Hanshin
Pitchers: Ryoma Matsuda (6.0), Travis Mikihisa Samura (1.0), Daiki Enokida (1.0)

Yokohama
Pitchers: Yoshiki Sunada (6.0), Motoharu Fukuchi (1.0), Kenjiro Tanaka (2.0)
Home Runs: Tomo Otosaka

Source: official game page, Hanshin summaryYokohama summary

===

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
LG 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Yakult 0 1 0 2 0 0 0 1 x 4

Saito Stadium

LG
Pitchers: 崔東煥(6.0)-鄭粲憲(1.0)-李承玹(1.0)

Yakult
Pitchers: Hirofumi Yamanaka (5.0), Nagisa Arakaki (2.0), Ryosuke Yagi (1.0), Ryohei Kiya (1.0)
Home Runs: Lastings Milledge

Source: official game page, Yakult summary

===

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Hiroshima 2 0 1 0 0 1 0 0 3 7
Rakuten 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2

Tenpuku Stadium

Hiroshima
Pitchers: Takaya Toda (6.0), Shoma Sato (1.0), Koya Fujii (1.0), Aren Kuri (1.0)

Rakuten
Pitchers: Tomohiro Anraku (6.0), Kazutomo Aihara (1.0), Masashi Kato (2.0)
Home Runs: Yasuhito Uchida

Source: official game page, Hiroshima summaryRakuten summary

===

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Island League 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seibu 0 0 0 2 1 0 1 0 x 4

Nango Stadium

Island League
Pitchers: 秋山(5.0/高)-竹田(2.0/香)-ブランセマ(1.0/徳)

Seibu
Pitchers: Yasuo Sano (5.0), Takayuki Yamaguchi (1.0), Ryohei Fujiwara (2.0), Kazuki Miyata (1.0)
Home Runs: Hotaka Yamakawa

Source: official game page, Island League summary, Seibu summary

===

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Hanwha 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Yomiuri 0 1 0 0 5 0 0 0 x 6

Ivy Stadium

Hanwha
Pitchers: 金ヨンジュ(4.1)-張琘宰(1.2)-金靖民(1.0)-吉泰坤(1.0)

Yomiuri
Pitchers: Nobutaka Imamura (5.0), Mizuki Tsuchida (2.0), Katsuhiko Kumon (2.0)

Source: official game page, Yomiuri summary

===

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Orix 6 2 0 1 0 0 0 0 1 10
Nippon Ham 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2

Ikime-no Mori Stadium 2

Orix
Pitchers: Shohei Tsukahara (5.0), Satoshi Oyama (0.1), Ryo Toda (0.2), Kazumasa Yoshida (1.0), Takahiro Matsuba (1.0), Kodai Sano (1.0)

Nippon Ham
Pitchers: Hayao Segawa (2.0), Masaru Takeda (1.0), Hideki Sunaga (3.0), Masashi Kanehira (1.0), Shogo Yagi (2.0)

Source: official game page, Orix summaryNippon Ham summary

===

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Chunichi 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3
Doosan 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2

Kiyotake Stadium 2

Chunichi
Pitchers: Shinji Iwata (6.0), Ryuya Ogawa (1.0+), Masashi Yamamoto (1.0), Junki Kishimoto (1.0)

Doosan
Pitchers: 姜棟然(4.0)-尹綺伯(3.1)-安奎榮(1.2)

Source: official game page, Chunichi summary