Welcome to Yakyubaka.com

[10/16/2015] Phoenix League Scores From October 16

by on Oct.16, 2015 @ 11:04 pm, under NPB

Phoenix League Scores from October 16

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Hanshin 0 6 0 0 0 0 1 1 0 8
Lotte 1 0 0 0 0 0 1 1 2 5

Ivy Stadium

Hanshin
Pitchers: Hiroaki Saiuchi (2.0), Hiroya Shimamoto (2.0), Naoto Tsuru (2.0), Kazuo Ito (3.0)
Home Runs: Naomasa Yokawa

Lotte
Pitchers: Dae-Eun Rhee (6.0), Shota Kurosawa (3.0)
Home Runs: Shohei Kato

Source: official game page, Hanshin summaryLotte summary

===

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Chunichi 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
Yokohama 0 4 0 1 0 0 4 0 x 9

Sokken Stadium

Chunichi
Pitchers: Kentaro Nishikawa (4.0), Tomohiro Hamada (1.0), Takahiro Kawasaki (1.0), Takuma Achira (0.2), Ryuya Ogawa (0.1), Junki Kishimoto (1.0)

Yokohama
Pitchers: Kazuki Mishima (7.0), Kenjiro Tanaka (1.0), Motoharu Fukuchi (1.0)

Source: official game page, Chunichi summary, Yokohama summary

===

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Orix 2 0 1 0 0 0 0 1 0 4
Yakult 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saito Stadium

Orix
Pitchers: Nobuyoshi Yamada (7.0), Shunichi Sato (1.0), Ban Takagi (1.0)
Home Runs: Kyo Okunami

Yakult
Pitchers: Yuto Koyama (6.0), Ryohei Kiya (1.0), Keiji Iwahashi (1.0), Masato Furuno (1.0)

Source: official game page, Orix summaryYakult summary

===

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Softbank 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Rakuten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sun Marine Stadium

Softbank
Pitchers: Ren Kajiya (6.0), Akihiro Yanase (1.0), Amon Yamashita (0.2), Daichiro Ito (0.1), Shoji Yoshimoto (1.0)

Rakuten
Pitchers: Takahiro Irino (6.0), Takahito Otsuka (1.0), Kazutomo Aihara (0.1), Masashi Kato (0.2), Yudai Mori (1.0)

Source: official game page, Softbank summaryRakuten summary

===

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
LG 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Seibu 2 2 1 1 1 1 2 0 x 10

Nango Stadium

LG
Pitchers: 李俊珩(3.1)-金雄(2.2)-崔仁永(1.0)-金廷澤(1.0)

Seibu
Pitchers: Yusuke Tamamura (6.0), Hirotaka Koishi (2.0), Toshihiro Iwao (1.0)

Source: official game page, Seibu summary

===

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Doosan 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Yomiuri 2 0 0 0 0 0 0 1 x 3

Kiyotake Stadium 2

Doosan
Pitchers: 李龍浩(6.0)-張珉翼(2.0)

Yomiuri
Pitchers: Kentaro Taira (5.2), Shimpei Shinohara (0.1), Carlos Perez (2.0), Hector Mendoza (1.0)

Source: official game page, Yomiuri summary

===

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Hiroshima 0 0 0 0 0 0 3 1 0 4
Nippon Ham 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Tenpuku Stadium

Hiroshima
Pitchers: Yuta Nakamura (6.0), Keita Nishihara (1.0), Tetsuya Iida (1.0), Sora Tsuji (1.0)

Nippon Ham
Pitchers: Hirotoshi Takanashi (6.0), Masahiro Inui (1.0), Yohei Kagiya (2.0)

Source: official game page, Hiroshima summaryNippon Ham summary

===

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Island League 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3
Hanwha 0 2 0 3 0 0 0 2 x 7

Ikime-no Mori Stadium 2

Island League
Pitchers: 平良(4.0/高)-竹田(2.0/香)-阿部(2.0/愛)

Hanwha
Pitchers: 宋恩範(6.0)-文載賢(1.0)-張琘宰(1.0)-許裕康(1.0)
Home Runs: 黄善一

Source: official game page, Island League summary