Welcome to Yakyubaka.com

[10/18/2015] Phoenix League Scores From October 18

by on Oct.18, 2015 @ 10:15 pm, under NPB

Phoenix League Scores from October 18

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Island League 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
Lotte 1 0 2 0 0 1 0 0 x 4

Ivy Stadium

Island League
Pitchers: 松本(5.0/香)-正田(2.0/愛)-東風平(1.0/愛)

Lotte
Pitchers: Yuta Kimura (5.0), Atsushi Miyazaki (2.0), Kazunari Abe (1.0), Takayuki Kanamori (1.0)
Home Runs: Seiya Inoue

Source: official game page, Island League summary, Lotte summary

===

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Hanwha 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Yokohama 6 0 0 1 0 7 1 0 x 15

Kiyotake Stadium 2

Hanwha
Pitchers: 金範洙(5.0)-金靖民(1.0)-吉泰坤(1.0)-文載賢(1.0)

Yokohama
Pitchers: Yoshiki Sunada (9.0)
Home Runs: Tomo Otosaka

Source: official game page, Yokohama summary

===

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Softbank 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Yakult 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saito Stadium

Softbank
Pitchers: Masato Sakata (2.0), Daichiro Ito (4.0), Shingo Tatsumi (1.0), Masahiko Morifuku (1.0), Shoji Yoshimoto (1.0)
Home Runs: Yusuke Masago

Yakult
Pitchers: Hirofumi Yamanaka (5.0), Keiji Iwahashi (1.0), Ryo Hirai (1.0), Shogo Nakashima (1.0), Masato Furuno (1.0)

Source: official game page, Softbank summaryYakult summary

===

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Orix 0 2 0 1 0 2 1 2 0 8
Rakuten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sun Marine Stadium

Orix
Pitchers: Kazumasa Yoshida (7.0), Koki Saito (1.0), Kodai Sano (1.0)
Home Runs: Torai Fushimi, Kazunao Yamamoto

Rakuten
Pitchers: Tomohiro Anraku (6.0), Susumu Aizawa (2.0), Yudai Mori (1.0)

Source: official game page, Orix summaryRakuten summary

===

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Doosan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seibu 2 0 1 1 0 0 3 0 x 7

Nango Stadium

Doosan
Pitchers: 尹綺伯(4.0)-方乾寓(2.0)-張珉翼(1.0)-安奎榮(1.0)

Seibu
Pitchers: Isamu Sato (7.0), Kazuki Miyata (2.0)
Home Runs: Yuji Kaneko, Hotaka Yamakawa

Source: official game page, Seibu summary

===

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Hiroshima 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Yomiuri 2 0 1 2 1 0 0 0 x 6

Sokken Stadium

Hiroshima
Pitchers: Takaya Toda (5.0), Keita Nishihara (1.0), Tetsuya Iida (1.0), Sora Tsuji (1.0)

Yomiuri
Pitchers: Nobutaka Imamura (6.0), Taichi Tanaka (2.0), Hector Mendoza (1.0)
Home Runs: Daisuke Nakai

Source: official game page, Hiroshima summaryYomiuri summary

===

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Hanshin 0 4 0 0 2 2 0 0 0 8
Nippon Ham 1 0 0 1 0 2 6 0 x 10

Hyuga Stadium

Hanshin
Pitchers: Ryoma Matsuda (6.0), Naoto Tsuru (1.0), Hiroya Shimamoto (1.0)

Nippon Ham
Pitchers: Yuki Saito (4.0), Hayao Segawa (2.0), Masashi Kanehira (3.0)
Home Runs: Daiki Asama

Saito started the game and gave up four runs on nine hits over four innings of work. Source: Nikkan Sports 10/19/2015

Source: official game page, Hanshin summaryNippon Ham summary

===

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Chunichi 0 1 5 0 0 1 0 0 3 10
LG 1 0 0 2 0 0 0 0 1 4

Ikime-no Mori Stadium 2

Chunichi
Pitchers: Yudai Ono (3.0), Masashi Yamamoto (3.0), Ryuya Ogawa (1.1), Junki Kishimoto (0.2), Takahiro Kawasaki (1.0)

LG
Pitchers: 崔東煥(5.0)-金延澤(2.0)-崔仁永(1.0)-李承玹(1.0)

Source: official game page, Chunichi summary