Welcome to Yakyubaka.com

[10/20/2015] Phoenix League Scores From October 20

by on Oct.20, 2015 @ 11:49 pm, under NPB

Phoenix League Scores from October 20

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Hiroshima 0 0 0 2 2 1 0 0 0 5
Lotte 0 0 0 1 2 0 1 0 0 4

Tenpuku Stadium

Hiroshima
Pitchers: Kazuki Yabuta (5.0), Keita Nishihara (1.0), Sora Tsuji (0.2), Tetsuya Iida (2.1)

Lotte
Pitchers: Masaki Minami (6.0), Shohei Yoshihara (1.0), Kazunari Abe (2.0)

Source: official game page, Hiroshima summary, Lotte summary

===

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
LG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yokohama 0 1 3 0 0 0 0 0 x 4

Ivy Stadium

LG
Pitchers: 李英宰(2.2)-崔仁永(3.1)-金廷澤(2.0)

Yokohama
Pitchers: Kenta Ishida (9.0)

Source: official game page, Yokohama summary

===

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Orix 0 0 0 2 0 0 0 1 0 3
Yakult 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

Saito Stadium

Orix
Pitchers: Takahiro Matsuba (5.0), Seiichi Sakayori (1.0), Shunichi Sato (2.0), Kodai Sano (1.0)
Home Runs: Kyo Okunami

Yakult
Pitchers: Taichi Ishiyama (3.0), Tetsuya Terada (1.0), Keiji Iwahashi (1.0), Hiroaki Dohi (2.0), Singo Takeshita (1.0), Ryohei Kiya (1.0)

Source: official game page, Orix summary, Yakult summary

===

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Hanwha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rakuten 0 0 7 1 6 0 1 0 x 15

Ikime-no Mori Stadium 2

Hanwha
Pitchers: 文載賢(3.0)-鄭光雲(2.0)-張琘宰(1.0)-鄭大訓(1.0)-林錫鉉(1.0)

Rakuten
Pitchers: Kodai Hamaya (8.0), Takaaki Yokoyama (1.0)
Home Runs: Yasuhito Uchida (3rd, 5th)

Source: official game page, Rakuten summary

===

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Hanshin 0 0 0 5 0 0 0 1 0 6
Seibu 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2

Nango Stadium

Hanshin
Pitchers: Kojiro Tanabo (5.0), Kazuo Ito (2.0), Hiroaki Saiuchi (2.0)
Home Runs: Taiga Egoshi

Seibu
Pitchers: Kona Takahashi (5.0), Taiki Nakago (2.0), Kenta Matsushita (1.0), Hirotaka Koishi (1.0)

Source: official game page, Hanshin summary, Seibu summary

===

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Chunichi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yomiuri 1 0 0 0 0 1 2 2 x 6

Himuka Stadium

Chunichi
Pitchers: Junki Ito (6.1), Junki Kishimoto (0.2), Takahiro Kawasaki (0.1), Ryuya Ogawa (0.1), Takuma Achira (0.1)

Yomiuri
Pitchers: Carlos Perez (3.0), Katsuhiko Kumon (2.0), Kazuto Taguchi (3.0), Hector Mendoza (1.0)

Source: official game page, Chunichi summary, Yomiuri summary

===

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Island League 0 2 0 0 0 0 1 1 1 5
Nippon Ham 0 0 3 4 0 2 0 0 x 9

Sun Marine Stadium

Island League
Pitchers: 原田(3.0/香)-竹田(2.0/香)-正田(2.0/愛)-小林(1.0/愛)

Nippon Ham
Pitchers: Shota Tatsuta (4.0), Shogo Yagi (1.0), Yohei Kagiya (2.0), Yodai Enoshita (2.0)

Source: official game page, Island League summary, Nippon Ham summary

===

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Softbank 0 1 0 1 3 0 1 0 0 6
Doosan 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Sokken Stadium

Softbank
Pitchers: Sho Iwasaki (4.0), Amon Yamashita (2.0), Shota Oba (3.0)
Home Runs: Kentaro Inomoto

Doosan
Pitchers: 洪鍈賢(4.1)-方乾寓(1.2)-全龍勳(1.0)-姜棟然(1.0)-張珉翼(1.0)

Source: official game page, Softbank summary