Welcome to Yakyubaka.com

[10/25/2015] Phoenix League Scores From October 25

by on Oct.25, 2015 @ 11:32 pm, under NPB

Phoenix League Scores from October 25

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Hanwha 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Lotte 4 2 0 0 2 0 1 1 x 10

Himuka Stadium

Hanwha
Pitchers: 文載賢(4..0)-鄭光雲(2.0)-吉泰坤(1.0)-林錫鉉(1.0)

Lotte
Pitchers: Yuta Kimura (5.0), Atsushi Miyazaki (1.0), Shohei Yoshihara (1.0), Takayuki Kanamori (1.0), Kazunari Abe (1.0)

Source: official game page, Lotte summary

===

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Doosan 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Yokohama 2 0 2 0 0 0 0 5 x 9

Ikime-no Mori Stadium 2

Doosan
Pitchers: 全龍勳(4.0)-安奎榮(3.2)-姜棟然(0.1)

Yokohama
Pitchers: Yoshiki Sunada (8.0), Motoharu Fukuchi (1.0)
Home Runs: Yoshitomo Tsutsugo

Source: official game page, Yokohama summary

===

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Island League 0 4 2 3 0 0 0 0 0 9
Yakult 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Saito Stadium

Island League
Pitchers: 原田(3.0/香)-阿部(2.0/愛)-平良(2.0/高)-伴(1.0/愛)-小林(1.0/愛)

Yakult
Pitchers: Kengo Tagawa (4.0), Ryohei Kiya (1.0), Tetsuya Terada (1.0), Ryosuke Yagi (1.0), Shogo Nakashima (1.0), Keiji Iwahashi (1.0)

Source: official game page, Island League summary, Yakult summary

===

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Hiroshima 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Rakuten 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

Tenpuku Stadium

Hiroshima
Pitchers: Takaya Toda (7.0), Keita Nishihara (1.0), Tetsuya Iida (1.0)

Rakuten
Pitchers: Tomohiro Anraku (5.0), Takahiro Norimoto (3.0), Yudai Mori (1.0)

Source: official game page, Hiroshima summaryRakuten summary

===

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Orix 2 2 0 1 0 0 1 0 0 6
Seibu 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4

Nango Stadium

Orix
Pitchers: Takahiro Matsuba (6.0), Satoshi Oyama (2.0), Ban Takagi (1.0)

Seibu
Pitchers: Isamu Sato (6.0), Ryohei Fujiwara (1.0), Hirotaka Koishi (2.0)
Home Runs: Hotaka Yamakawa

Source: official game page, Orix summarySeibu summary

===

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Hanshin 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Yomiuri 4 0 0 0 1 1 0 0 x 6

Sun Marine Stadium

Hanshin
Pitchers: Kojiro Tanabo (5.0), Daiki Enokida (1.0), Naoto Tsuru (1.0), Hiroya Shimamoto (1.0)

Yomiuri
Pitchers: Nobutaka Imamura (7.1), Mizuki Tsuchida (0.2), Katsuhiko Kumon (1.0)
Home Runs: Seiji Kobayashi

Source: official game page, Hanshin summaryYomiuri summary

===

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Chunichi 0 0 0 0 7 0 0 0 1 8
Nippon Ham 0 0 0 1 0 0 4 1 0 6

Ivy Stadium

Chunichi
Pitchers: Ryosuke Nomura (6.0), Tomohiro Hamada (0.2), Masashi Yamamoto (0.1), Takeshi Kaneko (2.0)

Nippon Ham
Pitchers: Yuki Saito (5.0), Masahiro Inui (2.0), Yohei Kagiya (2.0)

Source: official game page, Chunichi summary, Nippon Ham summary

===

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Softbank 1 0 3 0 0 0 3 0 2 9
LG 1 0 1 4 0 0 0 0 0 6

Sokken Stadium

Softbank
Pitchers: Ren Kajiya (4.0), Daichiro Ito (1.0), Yuki Matsumoto (1.0), Masahiko Morifuku (1.0), Shoji Yoshimoto (1.0), Shingo Tatsumi (1.0)

LG
Pitchers: 崔東煥(6.0)-李英宰(0.2)-李承玹(2.1)

Source: official game page, Softbank summary