Welcome to Yakyubaka.com

[10/26/2015] Phoenix League Scores From October 26

by on Oct.26, 2015 @ 11:00 pm, under NPB

Phoenix League Scores from October 26

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Nippon Ham 3 0 0 2 0 0 0 0 1 6
Softbank 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2

Ikime-no Mori Stadium 2

Nippon Ham
Pitchers: Hirotoshi Takanashi (7.0), Hayao Segawa (1.0), Masashi Kanehira (1.0)

Softbank
Pitchers: Yosuke Shimabukuro (5.0), Amon Yamashita (2.0), Sho Iwasaki (2.0)
Home Runs: Naoki Shirane

Source: official game page, Nippon Ham summary, Softbank summary

===

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
LG 1 1 0 0 1 3 0 0 0 6
Hiroshima 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6

Tenpuku Stadium

LG
Pitchers: 任燦圭(3.0)-崔仁永(2.0)-金雄(3.0)-金廷澤(1.0)

Hiroshima
Pitchers: Kazuki Yabuta (6.0), Shoma Sato (1.0), Koya Fujii (1.0), Aren Kuri (1.0)
Home Runs: Hiroki Takahashi

Source: official game page, Hiroshima summary

===

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Lotte 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Hanshin 0 1 0 0 0 0 2 0 x 3

Ivy Stadium

Lotte
Pitchers: Masaki Minami (6.0), Atsushi Miyazaki (0.2), Shohei Yoshihara (0.1), Kazunari Abe (1.0)
Home Runs: Yuta Yoshida

Hanshin
Pitchers: Takumi Akiyama (5.0), Hiroaki Saiuchi (2.0), Kazuo Ito (1.0), Masanori Fujihara (1.0)
Home Runs: Ryutaro Umeno

Source: official game page, Hanshin summary

===

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Yomiuri 2 1 2 0 0 0 0 0 0 5
Orix 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2

Sokken Stadium

Yomiuri
Pitchers: Kazuto Taguchi (7.0), Carlos Perez (1.0), Hector Mendoza (1.0)

Orix
Pitchers: Nobuyoshi Yamada (5.0), Shota Morimoto (2.0), Ryo Toda (1.0), Ban Takagi (1.0)

Source: official game page, Yomiuri summary, Orix summary

===

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Rakuten 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3
Chunichi 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2

Sun Marine Stadium

Rakuten
Pitchers: Kodai Hamaya (7.0), Masashi Kato (0.1), Takahito Otsuka (0.2), Yuki Matsui (1.0)

Chunichi
Pitchers: Junki Ito (6.0), Masashi Yamamoto (1.0), Junki Kishimoto (1.0), Takeshi Kaneko (1.0)

Source: official game page, Rakuten summary, Chunichi summary

===

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Yokohama 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
Island League 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Himuka Stadium

Yokohama
Pitchers: Kenta Ishida (7.0), Kenjiro Tanaka (1.0), Yasuaki Yamasaki (1.0)

Island League
Pitchers: 東風平(3.0/愛)-平良(1.0/高)-竹田(1.0/香)-正田(2.0/愛)-阿部(1.0/愛)-小林(1.0/愛)

Source: official game page, Yokohama summary, Island League summary

===

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Yakult 1 0 2 0 0 0 0 3 0 6
Doosan 0 1 0 1 2 0 0 1 2x 7

Saito Stadium

Yakult
Pitchers: Kyohei Muranaka (3.0), Hiroaki Dohi (1.0), Singo Takeshita (1.0), Ryo Hirai (1.0), Masato Furuno (1.0), Ryohei Kiya (0.0+), Keiji Iwahashi (1.0), Shogo Nakashima (0.1)
Home Runs: Mitch Dening

Doosan
Pitchers: 李龍浩(7.0)-張珉翼(0.2)-姜棟然(1.1)
Home Runs: 金仁泰

Source: official game page, Yakult summary

===

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Seibu 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Hanwha 4 0 1 0 0 0 0 0 x 5

Nango Stadium

Seibu
Pitchers: Kona Takahashi (5.0), Kazuki Miyata (1.0), Kazuhisa Makita (1.0), Toshihiro Iwao (1.0)
Home Runs: Haruka Yamada

Hanwha
Pitchers: 張珉在(5.0)-鄭大訓(2.0)-宋恩範(2.0)

Source: official game page, Seibu summary