Welcome to Yakyubaka.com

Spring Koshien

[3/28/2016] 88th Spring Koshien: Day 9

by on Mar.28, 2016 @ 11:23 pm, under Spring Koshien
Tags: ,

Game 1

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Shiga Gakuen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Chiben Gakuen 2 2 1 0 0 1 0 0 X 6 12 0

Game 2

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 R H E
Akashi Sho 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 5 0
Ryukoku Dai Heian 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1X 2 8 0

Game 3

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Kisarazu Sogo 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 6 1
Shugakukan 0 0 0 0 0 0 0 0 2X 2 4 0

Game 4

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Takamatsu Sho 0 2 1 0 2 2 3 3 4 17 22 4
Kaisei 0 1 0 0 1 2 3 0 1 8 12 0

(continue reading...)

[3/24/2016] 88th Spring Koshien: Day 5

by on Mar.24, 2016 @ 11:49 pm, under Spring Koshien
Tags: ,

Game 1

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Soshi Gakuen 0 0 0 0 4 0 0 1 0 5 9 2
Tokai Dai Kofu 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 7 1

Attendance: 10000 | Time: 2h01m

Game 2

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R H E
Inabe Sogo 0 0 0 1 0 0 3 2 0 0 6 10 0
Takamatsu Sho 0 0 0 0 2 1 0 2 1 1X 7 9 1

Attendance: 15000 | Time: 1h54m

Game 3

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Nagata 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 3 3
Kaisei 0 1 1 1 0 0 0 0 X 3 3 1

Attendance: 25000 | Time: 1h51m

(continue reading...)