Welcome to Yakyubaka.com

Spring Koshien

[3/28/2016] 88th Spring Koshien: Day 9

by on Mar.28, 2016 @ 11:23 pm, under Spring Koshien
Tags: ,

Game 1

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Shiga Gakuen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Chiben Gakuen 2 2 1 0 0 1 0 0 X 6 12 0

Game 2

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 R H E
Akashi Sho 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 5 0
Ryukoku Dai Heian 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1X 2 8 0

Game 3

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Kisarazu Sogo 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 6 1
Shugakukan 0 0 0 0 0 0 0 0 2X 2 4 0

Game 4

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Takamatsu Sho 0 2 1 0 2 2 3 3 4 17 22 4
Kaisei 0 1 0 0 1 2 3 0 1 8 12 0

(continue reading...)

Comments Off on [3/28/2016] 88th Spring Koshien: Day 9

[3/27/2016] 88th Spring Koshien: Day 8

by on Mar.27, 2016 @ 11:06 pm, under Spring Koshien
Tags: ,

Game 1

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Nanyo Ko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4
Shugakukan 8 1 2 0 4 0 0 1 X 16 18 1

Game 2

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Takamatsu Sho 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 9 0
Soshi Gakuen 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 5 0

Game 3

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Kaisei 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 9 1
Tsuruga Kehi 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4 1

(continue reading...)

Comments Off on [3/27/2016] 88th Spring Koshien: Day 8

[3/26/2016] 88th Spring Koshien: Day 7

by on Mar.26, 2016 @ 11:47 pm, under Spring Koshien
Tags: ,

Game 1

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Hachinohe Gakuin Kosei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Ryukoku Dai Heian 1 0 0 0 0 1 0 0 X 2 5 0

Game 2

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Toho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1
Akashi Sho 1 0 0 0 0 0 1 1 X 3 8 1

Game 3

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Kisarazu Sogo 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 8 1
Osaka Toin 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1

(continue reading...)

Comments Off on [3/26/2016] 88th Spring Koshien: Day 7

[3/25/2016] 88th Spring Koshien: Day 6

by on Mar.25, 2016 @ 9:43 pm, under Spring Koshien
Tags: ,

Game 1

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Aomori Yamada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Tsuruga Kehi 0 0 1 0 0 0 0 0 X 1 3 1

Game 2

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Kagoshima Jitsu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 2
Chiben Gakuen 0 0 0 0 0 0 4 0 X 4 5 1

Game 3

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Shiga Gakuen 2 1 0 3 0 0 0 3 0 9 19 1
Kamaishi 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4 2

(continue reading...)

Comments Off on [3/25/2016] 88th Spring Koshien: Day 6

[3/24/2016] 88th Spring Koshien: Day 5

by on Mar.24, 2016 @ 11:49 pm, under Spring Koshien
Tags: ,

Game 1

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Soshi Gakuen 0 0 0 0 4 0 0 1 0 5 9 2
Tokai Dai Kofu 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 7 1

Attendance: 10000 | Time: 2h01m

Game 2

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R H E
Inabe Sogo 0 0 0 1 0 0 3 2 0 0 6 10 0
Takamatsu Sho 0 0 0 0 2 1 0 2 1 1X 7 9 1

Attendance: 15000 | Time: 1h54m

Game 3

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Nagata 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 3 3
Kaisei 0 1 1 1 0 0 0 0 X 3 3 1

Attendance: 25000 | Time: 1h51m

(continue reading...)

Comments Off on [3/24/2016] 88th Spring Koshien: Day 5

[3/23/2016] 88th Spring Koshien: Day 4

by on Mar.23, 2016 @ 9:42 pm, under Spring Koshien
Tags: ,

Game 1

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Tosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Osaka Toin 0 0 3 0 0 2 2 2 X 9 12 1

Game 2

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Nanyo Ko 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 12 1
Shi Wakayama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5

Game 3

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Hanasaki Tokuharu 0 0 1 0 1 0 0 3 0 5 6 1
Shugakukan 0 0 5 0 1 0 0 0 X 6 10 1

(continue reading...)

Comments Off on [3/23/2016] 88th Spring Koshien: Day 4

[3/22/2016] 88th Spring Koshien: Day 3

by on Mar.22, 2016 @ 11:48 pm, under Spring Koshien
Tags: ,

Game 1

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Nichinan Gakuen 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 6 0
Akashi Sho 0 0 0 0 0 1 0 1 1X 3 7 0

Game 2

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Kanto Daiichi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Toho 1 0 0 0 2 1 0 2 X 6 14 1

Game 3

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Kisarazu Sogo 0 0 0 0 1 2 2 0 0 5 9 0
Sapporo Daiichi 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 6 2

(continue reading...)

Comments Off on [3/22/2016] 88th Spring Koshien: Day 3

[3/21/2016] 88th Spring Koshien: Day 2

by on Mar.21, 2016 @ 11:38 pm, under Spring Koshien
Tags: ,

Game 1

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Shodoshima 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7 2
Kamaishi 0 0 1 0 0 0 0 1 X 2 8 1

Game 2

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Ryukoku Dai Heian 0 1 2 0 2 0 2 0 0 7 15 1
Meitoku Gijuku 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0

Game 3

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Kaisei 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 7 2
Hachinohe Gakuin Kosei 1 2 0 0 1 2 0 0 X 6 10 2

(continue reading...)

Comments Off on [3/21/2016] 88th Spring Koshien: Day 2